Skip to main content Skip to Footer

NEWS RELEASE


Accenture tecknar avtal för outsourcingstjänster inom ekonomi, säljadministration och inköp med ledande svensk ståltillverkare

Accenture har tecknat ett sjuårigt outsourcingavtal med SSAB inom områdena ekonomi, säljadministration och inköp. Avtalet innebär att Accenture ska hjälpa SSAB att utveckla dessa tjänster inom utvalda verksamheter i Europa i syfte att öka kostnadseffektivitet och flexibilitet genom förbättrad förmåga att snabbt kunna anpassa sig till förändrad efterfrågan.

Specifikt kommer Accenture att ansvara för design, införande samt daglig leverans av leverantörsreskontra, kundreskontra, valda delar av säljadministration, operativt inköp och upphandling av utvalda varugrupper. Tjänsterna kommer att levereras med hjälp av Accentures globala leveransnätverk.

SSAB kommer dessutom att få tillgång till Accentures ledande branschkunskap, processer och analysförmågor för att utveckla sina affärstödjande funktioner ytterligare.

”Vi ser fram emot att hjälpa SSAB att skapa affärstödjande funktioner i världsklass” säger Rikard Schröder, ansvarig för affärsområdet Resources på Accenture i Sverige. ”Vi kommer att leverera de efterfrågade tjänsterna i en flexibel och kostnadseffektiv struktur vilket möjliggörs av standardiserade tjänster, konsekventa processer, enhetlig teknik och välutbildad personal som proaktivt arbetar med kontinuerliga förbättringar. Dessa komponenter gör det enklare för SSAB att uppnå högsta möjliga kapacitet på en utmanande marknad.”

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 261 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se

Om SSAB
SSAB är en världsledande leverantör av höghållfast stål. SSAB erbjuder produkter som är utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och i USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com