Skip to main content Skip to Footer

Accenture i Sverige

VÄLKOMMEN TILL ACCENTURE SVERIGE

Accenture arbetar i gränslandet mellan IT och affär. Vi kombinerar djup branschkunskap, stort tekniskt kunnande och innovation med stark leveransförmåga för att hjälpa våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi är verksamma inom strategisk rådgivning, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats.

Accenture har stark digital närvaro både globalt och lokalt. Under 2013 stärktes vår digitala kapacitet ytterligare i och med förvärvet av Fjord, en global designbyrå som är specialiserad på digitala upplevelser och tjänster som engagerar konsumenter över flera plattformar. 2015 förvärvade vi även svenska Brightstep, ett konsultbolag helt inriktat på digital handel.

För närvarande är vi 411 000 personer som arbetar på Accenture i 120 länder, varav drygt 1000 är verksamma i Sverige.

Det här händer på Accenture i Sverige

Accentures svenska ledningsgrupp

Nyheter och pressmeddelanden

Här finns vi

Kontaktpersoner

KARRIÄRMÖJLIGHETER

Vill du jobba med oss?

Vi söker alltid kompetenta personer med varierad bakgrund och expertis – studenter direkt från universitetet såväl som erfarna personer med många års arbetslivserfarenhet.

Vill du veta vilka möjligheter som finns hos oss? Läs mer på våra karriärsidor här.

Nyheter och pressmeddelanden

Klicka här för att läsa Accenture Sveriges nyheter och pressmeddelanden.

Lokala perspektiv

DET HÄR HÄNDER PÅ ACCENTURE I SVERIGEVi är övertygade om att digital innovation gynnar alla och förmågan att skapa och genomföra innovativa idéer är central för oss på Accenture - i arbetet med våra kunders digitalisering och för samhället i stort. Under temat Digital innovation gynnar alla har vi därför ett fullspäckat program i Almedalen.

Delta i inspirerande seminarium om framtidens energimarknad, digitala trender som revolutionerar sjukvården, digitala NGOs och nya innovationer för en mer hållbar modeindustri. Diskutera hur du i dagens digitala värld bäst hanterar och svarar på förändring snabbt och hur arbetskraften förändras när automatisering och artificiell intelligens blir allt vanligare.
Se vårt fullständiga program i Almedalen här

Kom till Josbaren och diskutera idéer, hitta nya samarbeten, inspirera och inspireras.
Låt oss tillsammans stärka Sveriges digitala innovationskraft! Varmt välkommen till Accenture i Almedalen.

Har du inte möjighet att ta dig till Almedalen kommer vi tillsammans med Dagens Industri hålla ett seminarium om att stänga lönegapet som kommer att livestreamas här.

Prioriterade områden för Accenture i Sverige – mångfald, hållbarhet och CSR

Integration och mångfald

Accentures framtid bygger på mångfald. Kunden förväntar sig mångfald och blandade grupper levererar bättre lösningar.


Metodiskt mångfaldsarbete ger resultat

Accenture har bedrivit ett internt metodiskt mångfaldsarbete under snart fyra års tid. Målsättningen har varit tydlig sedan start; att fördelningen mellan män och kvinnor ska ligga i spannet 40-60% på företagets alla nivåer och grupperingar. Resultaten har hittills varit goda. Jämförs KPIs idag med när vi startade under 2011 ser vi en positiv utveckling:

  • Andelen kvinnor i organisationen har ökat från 32% till 38%

  • Andelen kvinnor i ledningsgruppen har ökat från 21% till 43%

  • Andelen kvinnor bland rekryteringar av nyutexaminerade studenter har ökat från 40% till 51%

  • Vi anställer 50% kvinnor och 50% män

Det är viktigt för Accenture att basen blir rätt, det vill säga att vi anställer lika många män som kvinnor från början . Vi arbetar aktivt för att få fler kvinnor att söka sig till Accenture. Bland annat genom att vara ute och tala och nätverka på olika skolor och universitet, ingå i olika samarbeten som med Malvina, KTH:s nätverk för kvinnliga studenter, genom interna tipskampanjer och genom att anordna spännande och inspirerande event och seminarier.

För anställda på Accenture finns ett nätverk för kvinnor, WISE och flera globala mångfaldsinitiativ att engagera sig i.

Internationella kvinnodagen och

”Digital Fluency - Making digital accelerate your career"

I anslutning till internationella kvinnodagen i mars, arrangerar Accenture tillsammans med WISE – Accentures nätverk för kvinnor – ett inspirerande event för studenter, alumni, kunder och anställda. I år är temat ”Digital Fluency -Making digital accelerate your career".

Accenture Sveriges HBTQ-nätverk

2016 lanserade Accenture Sverige ett nytt internt HBTQ- Fnätverk. Syftet är att skapa förutsättningar för nätverkande och mentorskap bland anställda som identifierar sig som HBTQ-personer. Det är en självklarhet för Accenture att medarbetare ska bli respekterade för den de är, oavsett läggning. I samband med lanseringen uppmuntrades samtliga anställda att byta ut sina passerkortshållare till regnbågsfärgade hållare för att visa sitt stöd för ökad mångfald på arbetsplatsen.

Accenture fokuserar på hållbarhet

För Accenture så börjar hållbarhet med våra kärnvärden; Client Value Creation – One Global Network – Respect for the Individual – Best People – Integrity – Stewardship.

Dessa kärnvärden styr hur vi agerar i vår relation till kunder, partners, anställda och andra aktörer i samhället. Vi säkerställer att vi maximerar samhällsvärdet genom vår egen kärnaffär och vi samarbetar med våra kunder och partners för att möjliggöra detsamma för dem.

"Skills to Succeed" är ett globalt talangutvecklingsprogram som Accenture driver på både global och lokal nivå. Ambitionen är att stödja tre miljoner människor med rätt färdigheter för att kunna ta ett jobb eller bli entreprenörer.

Vi har även ett lokalt internt hållbarhetsnätverk som arbetar för sprida kunskap internt såväl som externt om miljö- och hållbarhetsfrågor. Bland annat arrangerar vi nordens största hållbarhetskonferens Sustainable Business Day och tillsammans med H&M och KTH arrangerar vi Global Change Awards, en av världens största innovationstävlingar.

Global Change Awards

Global Change Awards (GCA) är en av världens största innovationstävlingar som är öppen för alla. GCA arrangeras av H&M Foundation i samarbete med Accenture och Kungliga Tekniska Högskolan och är en årligt återkommande tävling med varierande tema inom hållbarhet.

År 2015 låg fokus på cirkulär ekonomi och "Closing the loop for fashion". Innovatörer från 112 olika länder skickade in sina idéer för en hållbarare modeindustri. Fem vinnande lag utsågs och efter att ha delat på en större vinstsumma, deltar de nu i ett coachingprogram för att kunna förverkliga sina idéer.


Innovation Accelerator Program

Accentures huvudsakliga bidrag till Global Change Awards är ett "Innovation Accelerator Program" som utgörs av ett ettårigt coaching program. Programmet har utvecklats speciellt för GCA och är unikt utformat kring cirkulär ekonomi, innovation och branschkännedom. Efter att ha deltagit i programmet har de fem lagen täckt in en mängd olika aspekter för hur de ska lyckas förverkliga sina idéer och knutit värdefulla kontakter för framtiden.

Som en del i coachingprogrammet besökte de vinnande lagen under en intensiv vecka i april Shanghai. Här fick de besöka textilproduktionsanläggningar, H&Ms Showroom, speeddejta och delta i rundabordssamtal med externa intressenter samt ta del av Accentures utbildningsmodul för "Valuation and Business Model Design" på Accenture's Shanghaikontor.

Följ Global Change Award och Innovation Accelerator Program i sociala medier under hashtaggen #gca2015.

Accenture och socialt ansvar/CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) det vill säga socialt ansvar, ingår i Accentures affärsmodell och det finns många exempel på hur Accenture tillämpar ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i Sverige. Vi arbetar aktivt med flera olika lokala organisationer som Fryshuset, Rädda Barnen och Plan, genom ömsesidigt kunskapsutbyte och traditionella konsultuppdrag.

Fryshuset

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på de som lever i utanförskap. Fryshuset tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.

Accenture fokuserar sitt samarbete kring verksamhetsområdet "Arbete & Entreprenörskap". Vårt engagemang är drivet av våra anställda och återkommande aktiviteter innefattar tävlingen "Sveriges ungdomsentreprenör" 2013-2015, coaching till vinnarna, mentorskapsprogram, digitala plattformar, strategi samt entreprenörskapsstöd inom programmet Startklar.

Mitt liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Anställda på Accenture deltar som mentorer i programmet, "Mitt Livs Chans", där utrikesfödda med akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet ges utökade möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Målsättningen med arbetet är att bidra till att öka mångfalden på den svenska arbetsmarknaden.

Mattecentrum

Mattecentrum är en förening som erbjuder gratis hjälp till alla som studerar matematik. Idag hjälper Mattecentrum över 355 000 elever med matte varje månad genom olika kanaler, bland annat genom räknestugor samt onlineverktyg.

Accenture har samarbetat med Mattecentrum inom flera områden sedan 2010. Våra konsulter medverkar regelbundet som mattecoacher både i räknestugor och på konvent. Vi bidrar till att ungdomar får möjlighet till ökad stöd i matematik. På sikt hoppas vi att fler ska intressera sig för matematik och att resultaten i skolan ska förbättras.

Under våren medverkade vi i Matte i Blå Hallen, där 1000 elever förberedde sig för nationella proven. Under hösten stödjer vi Mattecentrum som volontärer, genom att vara stugvärdar samt i mer strategiska initiativ.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Accenture och Rädda Barnen har arbetat tillsammans sedan 2005 i Sverige och globalt. Vi samarbetar med ledningen på strategisk nivå samt med programnära verksamhet som volontärarbete, CV-coachning , intervjuträning och "söka jobb"-workshops för ungdomar i utsatta storstadsområden. Detta arbete sker under det nationella programmet "På lika villkor" där vi även samarbetar med våra kunder och andra aktörer i det svenska samhället.

För Accenture, vars verksamhet bygger på människor, deras kompetens och talangutveckling, är det naturligt att använda just vår kärnkompetens för hjälpa nästa generation och att bidra till att lösa samhällsutmaningar som utanförskap och kunskapsbrist.

Plan

Plan arbetar för att säkerställa att alla barns rättigheter respekteras oavsett var de bor. Accentures arbete har sedan 2006 inriktat sig på att stärka Plan i Sverige och internationellt, strategiskt och operativt, i deras ambition att barns rättigheter respekteras.

Vi har fokuserat på Plans arbete att stärka unga flickor samt skapandet av försörjningsmöjligheter i Uganda för 12 000 unga människor på landsbygden inom ramen för programmet "A Working Future". Det är ett program som drivit fram nya innovativa sätt att växla upp möjligheterna inom jordbruk och export.

Transfer

Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsningar till skolan från näringslivet. I över 15 år har Transfer sett till att öka antalet yrkesledda timmar i klassrummen runt om i Sverige. Accenture volontärer håller föredrag för ungdomar på gymnasier eller högskolor och bidrar med verksamhetskunskap, erfarenhet, inspiration och insikter inom sina kompetensområden.

Stay In The Know

Receive e-mails from Accenture featuring new content that matches your interests.

Visit the subscription center to make your selections and subscribe to New from Accenture.

Accenture Sverige i social media