Skip to main content Skip to Footer

NEWS RELEASE


Accenture cloud platform ska hjälpa företag att integrera och hantera framtidens teknik

För att möta den ökade efterfrågan introducerar Accenture en ny plattform för molntjänster; Accenture Cloud Platform. I takt med att fler kunder blir allt mer digitala levererar Accenture Cloud Platform tjänster och lösningar som kan integrera och hantera hybrida molnmiljöer från ett flertal olika leverantörers plattformar. Detta är avgörande för att kunna erbjuda maximal flexibilitet och stöd för framtidens teknik.

Accenture Cloud Platform är ett viktigt steg i Accentures molnstrategi och betonar företagets satsning på förmedling av molntjänster, något som blir allt viktigare för kunderna. Som en del av detta initiativ kommer Accenture att investera drygt 400 miljoner dollar i teknik, kapacitet och utbildning inom molntjänster till år 2015. På så sätt kan Accenture leverera de bästa molnlösningarna från sitt nätverk av leverantörer, sina egna branschlösningar och lösningar från tredjepartsleverantörer.

”Accenture Cloud Platform används redan i mer än 200 projekt och innefattar beprövade tekniker och affärsprocesser som hjälper våra kunder att säkert flytta ut i molnet”, säger Lars Bohm, ansvarig för teknikkonsultverksamheten hos Accenture. ”Vi förutser ett ökat användande av molntjänster och är unikt positionerade att erbjuda det bästa från ett stort antal leverantörer..”

Enligt rapporten Accenture Technology Vision 2013 har den digitala tekniken blivit ett nödvändigt strategiskt verktyg för konkurrenskraft på marknaden idag. Med stöd från molnet har tekniktrender som mobilitet, samarbeten via sociala nätverk och big data förändrat landskapet och gjort allt fler företag digitala. Accenture Cloud Platform tillhandahåller en säker, skalbar och företagsanpassad molnlösning som stödjer dessa förändringar. Den underlättar hantering och kontroll av molntjänster som levereras till kunderna, oavsett om det är från Accenture eller en tredje part som Microsoft, SAP eller andra.

Som ett led i investeringen har Accenture utökat tjänsterna på Accenture Cloud Platform, vilket innefattar publika och privata molnmiljöer, mjukvarutester och analys av big data i molnet.

Accenture har redan arbetat med mer än 4 000 molnprojekt för kunder, bland andra med fler än hälften av företagen på listan Fortune Global 100, och har mer än 6 700 medarbetare utbildade i molntjänster. Accenture uppmärksammas ständigt för sin roll som branschledande aktör av oberoende analysföretag och mjukvarupartners.

analysföretaget IDC1 kommer den totala storleken på marknaden för molntjänster växa från ungefär 40 miljarder dollar år 2012 till 98 miljarder dollar år 2016.

Läs mer om Accenture Cloud Platform.

1. IDC Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2012–2016 Forecast

För mer information, vänligen kontakta

Lars Bohm, Executive Director Technology Consulting, Accenture

Tel: +46 (0) 730 51 3885

Anna Markelius, marknadschef, Accenture

Marknadschef, Accenture

Tel: + 46 (0) 73 051 34 52

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 259 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida:
www.accenture.se