Allt större intresse för “Phablets”, visar ny studie från Accenture

Så kallade “phablets”, det vill säga smartphones med en skärm stor som på en läsplatta, växer i popularitet. Intresset är störst på tillväxtmarknader som Kina, Indien och Sydafrika, medan svenskarnas intresse för produkten är betydligt svagare. Detta visar den senaste upplagan av Accentures årliga konsumentundersökning Digital Consumer Survey.

Studien, där fler än 23 000 konsumenter i 23 länder har deltagit, visar bland annat att över hälften av världens befolkning planerar att köpa en ny smartphone under det kommande året. Av dessa planerar nära hälften (48 procent ) att köpa en så kallad phablet (med en skärm större än 6,3 tum) istället för en smartphone i standardstorlek.

Det råder emellertid stora skillnader mellan olika regioner. I Indien, Kina och Sydafrika har långt över hälften (67, 66 respektive 65 procent) av de som planerar att köpa en ny smartphone för avsikt att införskaffa en phablet. I Sverige är denna siffra betydligt lägre – endast 13 procent. Det kan också jämföras med det globala snittet på 31 procent.

“På global nivå ser vi ett växande intresse för större skärmar då allt fler konsumenter nu har anammat en helt digital livsstil”, säger Niclas Poldahl, ansvarig för affärsområdet Media & Entertainment på Accenture.

”Bland svenskarna är intresset emellertid inte lika starkt, vilket delvis kan förklaras av iPhones starka position på den svenska marknaden”, tillägger Poldahl.

Svenskarna planerar att köpa smartphones, läsplattor och laptops
Trots att hela 77 procent av svenskarna angav att de idag redan äger en smartphone eller phablet är intresset stort för att köpa en ny. Hela 41 procent svarade att de planerar att köpa en ny inom de närmaste tolv månaderna.

”Den snabba teknikutvecklingen på både mjuk- som hårdvarusidan gör att allt fler väljer att ersätta sin nuvarande smartphone med en ny redan inom ett år. Vi ser generellt att konsumenter använder tekniska enheter under allt kortare tid innan de byts ut, och de företag som inte klarar av att bemöta denna trend riskerar att se sina produkter eller tjänster utdaterade redan när de släpps på marknaden”, säger Niclas Poldahl.

Även intresset för en ny läsplatta eller laptop var stort, där 29 respektive 26 procent av svenskarna svarade att de kommer att köpa sådana inom närmaste året. Endast 19 procent har intresse för att köpa en HD-tv.

Metod

Accenture genomförde en onlineundersökning bland 23 000 konsumenter i följande 23 länder: Australien, Brasilien, Kina, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan,Mexiko, Nederländerna, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Av dessa svarade 13 000 att de planerar att köpa en smartphone i år. Urvalet i varje land är representativt för den del av befolkningen som har tillgång till internet. De svarande var från 14 år gamla och uppåt, och frågorna berörde deras intresse för att köpa ett antal hemelektronikprodukter, exempelvis läsplattor, smartphones, datorer och TV-apparater.

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 293 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 28,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2013. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se