NEWS RELEASE


Statnett tar hjälp av Accenture för att förbättra den norska elmarknaden

Stockholm; 29 april, 2015 – Accenture har blivit valda av norska Statnett, ägare till det centrala elnätet i Norge, att ansvara för utveckling, drift och underhåll av Elhub, en ny knutpunkt för information på den norska elmarknaden. Den nya hubben är tänkt att förenkla marknaden genom att effektivisera processer och bidra till bättre insyn kring kundinformation.

För att underlätta Norges övergång till så kallade smarta elmätare före 2019 behöver Statnett en centraliserad och flexibel tjänst som enklare kan koppla samman elnätsbolag med elhandelsbolag. Statnett vill främja mer konkurrens på marknaden genom ett digitalt system som gör det lättare för kunden att byta mellan leverantörer samt att få överblick över sin energiförbrukning samt även göra det möjligt att ta fram nya produkter och tjänster.

“Den centrala hubben kommer utgöra en viktig del av Norges infrastruktur för elektricitet, och kommer signifikant förbättra och förenkla marknadsprocesserna. Målet är framförallt att göra systemet mer effektivt och transparent”, säger Tor Bjarne Heiberg, programdirektör på Statnett. ”Vi valde Accenture tack vare deras stora erfarenhet och kompetens inom digitalisering och komplexa systemintegrationer, samt deras starka lokala närvaro och goda relationer till viktiga leverantörer.”

Accenture kommer att utforma en helt digitaliserad och automatiserad lösning som lätt ska kunna anpassas till framtida förändringar. Som en del av detta kommer Accenture även att implementera Siemens EnergyIP för effektiv hantering av mätdata och marknadsprocesser, Oracle Service Oriented Architecture Suite för styrning av marknadsprocesser, Oracle Business Intelligence Foundation Suite för enkel och pålitlig rapportering samt Oracle Exadata Database Machine och Oracle Exalogic Elastic Cloud för att hantera de stora datavolymerna.

“Denna lösning kommer placera Statnett och den norska energisektorn i framkanten av digital innovation. Detta kommer inte bara gynna Statnett, utan även skapa bättre konkurrensmöjligheter, eliminera manuella processer samt förenkla beslutsfattande i realtid baserad på dataanalys”, säger Henrik Tegnér, nordiskt ansvarig för affärsområdet elbranschen på Accenture.

För att leverera projektet kommer Accenture arbeta med de lokala företagen eSmart Systems och Basefarm, samt med OMNETRIC Group som är Siemens och Accentures gemensamma företag för energisektorn. Den centrala datahubben ska tas i drift i februari 2017.

“Att hjälpa energileverantörer integrera sina IT-system för att bättre förstå och verkligen använda sig av sin information är vår kärnkompetens. Genom att kombinera vår kunskap och erfarenhet med Siemens EnergyIP plattform kommer vi kunna leverera en smidig övergång till nya digitala lösningar för Statnett”, säger Maikel van Verseveld, VD på OMNETRIC Group.

För mer information, vänligen kontakta

Henrik Tegnér, nordiskt ansvarig för affärsområdet elbranschen på Accenture Tel: +46 (0) 73 051 34 22, E-post: henrik.tegner@accenture.com

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture Sverige Tel: +46 (0) 73 051 34 52, E-post: anna.markelius@accenture.com

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka

323 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 30 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2014. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se

About Statnett
Statnett is the system operator in the Norwegian energy system. This means operating about 11 000km of high-voltage power lines and 150 stations all over Norway. Operations are monitored by one national control centre and three regional centres. Statnett is also responsible for the connections to Sweden, Finland, Russia, Denmark and the Netherlands. Statnett is a state enterprise, established under the Act relating to state-owned enterprises and owned by the Norwegian state through the Ministry of Petroleum and Energy.

About OMNETRIC Group
OMNETRIC Group is dedicated to the global delivery of integrated information technology and operational technology solutions and services, helping utility companies to achieve greater grid reliability and efficiency. OMNETRIC Group is a joint venture between Siemens AG and Accenture. Combining Siemens’ leading energy technology product portfolio with Accenture’s systems integration, consulting and managed services capabilities, OMNETRIC Group can support clients with innovative solutions wherever they may be on their path to a smarter grid. For more information, visit www.omnetricgroup.com