Skip to main content Skip to Footer

CAREERS


Meet Accenture

Accenture Technology

Inom Accenture Technology arbetar vi med några av de största IT-implementationerna i Sverige och Norden. Våra anställda har roller som Developers, Technical Architects och Testing samt mer funktionella konsultroller inom IT. Projekten bygger på teamwork med kolleger och kunder, både på lokal och global nivå.

Förutom att jobba med de allra största företagen i Sverige jobbar vi även med de senaste digitala teknologierna och metodologierna som Cloud, Artificial Intelligence, Intelligent Automation, DevOps och Agile. Därtill möjliggör våra partnerskap med SAP, Oracle, Microsoft, Salesforce, Cisco, HP och IBM att vi kan erbjuda våra kunder de allra senaste och bästa lösningarna.Exempel på arbetsuppgifter inom Accenture Technology:

 • Utveckla lösningar genom att översätta funktionella och tekniska krav till programmeringskod.

 • Arbeta med applikationsarkitektur och teknisk arkitektur, design och implementation

 • Förstå och kommunicera möjligheter och avgränsningar i tekniska omgivningar

 • Teknologisk diagnos & bedömning

 • Arbeta med applikationsarkitektur och teknisk arkitektur, design och implementation

Besök Accenture Technology’s sida.

Liquid Studio

Liquid Studios är en del av Accenture Innovation Architecture, där vi kombinerar forskning, laborationer, innovationscenter och leveranscentrum för att kunna utveckla och leverera innovativa lösningar till våra kunder. I Liquid Studios är tanken att processen från idé till faktisk prototyp ska gå snabbt så att vi tillsammans med våra kunder kan testa dessa tidigt för att veta hur vi ska gå vidare till nästa fas. För att möjliggöra detta jobbar vi med designmetodikerna Design Thinking och Rapid Innovation - metoder som utvecklats hos vår byrå för produktdesign, FJORD.

Accenture Liquid Studio öppnades i juni 2017 och är en av våra 25 stycken innovationscenter vi har världen över.

Läs mer om våra Liquid Studios.

Accenture Cloud & Infrastructure Consulting

Som medarbetare inom Accenture Cloud & Infrastructure Consulting ingår du i Accenture Operations och tillsammans med ditt team får du möjlighet att vara en del av allt från diskussioner kring vad en resa mot molnet innebär, till implementationer av tjänster som körs i exempelvis Microsoft Azure eller Amazon Web Services. Du blir en del av ett team som levererar storskaliga, komplexa program där affärsprocesser och teknologier samspelar. I arbetet ingår även att förstå och översätta kundens behov till en lösning som både levererar enligt förväntan men som även passar in och fungerar i kundens befintliga ekosystem kopplat till både verksamhet och IT.
Eftersom vi stödjer våra kunder genom ett projekts olika faser erbjuder vi därför många olika typer av roller, både tekniska och funktionella. Som en nyanställd konsult inom Accenture Cloud & Infrastructure Consulting kan din roll inkludera men är inte begränsad till:

Exempel på arbetsuppgifter inom Accenture Operations:

 • Att hjälpa en kund att ta fram underlag inför beslut att gå till Cloudtjänster

 • Att modernisera en komplex IT-infrastruktur

 • Att analysera och designa nästa generations IT-arkitektur, bestående av både teknik och organisationsstruktur, för en kund – för att ge möjlighet till att möta snabb förändring samtidigt som den är kostnadseffektiv

 • Att utbilda företag och IT-användare

 • Att konsolidera och flytta data/tjänster från befintliga lokala lösningar till Cloud-tjänster så som Microsoft Azure och Amazon Web Services

Besök Accenture Operations sida.

Accenture Cloud

Inom Cloud Consulting arbetar vi med att ta fram lösningar som ska möta de krav på kapacitet, flexibilitet och säkerhet som svenska storbolag ställs inför idag. I arbetet ingår bland annat analys an nuvarande IT-arkitektur, implementation av cloud-system, optimering av IT-infrastruktur och att hjälpa företag att ta fram strategier för hur de ska arbeta med cloud-tjänster.

Läs mer om Accenture Cloud.

STARTA DIN KARRIÄR PÅ ACCENTURE CLOUD

Accenture Digital

På Accenture Digital kombinerar vi våra färdigheter inom digital marknadsföring, analytics och mobility för att hjälpa våra kunder att innovera sin verksamhet för att på bästa sätt kunna verka i en digital och uppkopplad värld. Genom den senaste digitala tekniken ser vi till att våra kunder kan skapa och leverera meningsfulla kundupplevelser som är anpassade för just deras verksamhet, kundsegment och kanal. Arbetet inom Accenture Digital inkluderar även skapandet av nya produkter och affärsmodeller samt optimering av effektiviteten i verksamheten.

STARTA DIN KARRIÄR PÅ ACCENTURE DIGITAL

ACCENTURE SECURITY

Sveriges och världens företag står inför en kontinuerlig ökning av hoten mot deras verksamheter, vilket i sin tur ställer större krav på informationssäkerhet. Dagligen går det att läsa om organisationer vars information stulits eller vars system infiltrerats av hackare, och frågan om informationssäkerhet blir allt viktigare i styrelserummen. Företagsledare vill veta om de investerar tillräckligt i informationssäkerhet, och ifall de investerar sina pengar på rätt saker. På Accenture security får du vara med och hjälpa företag och deras ledare att förstå säkerhetsriskerna i deras verksamheter. Du får även möjligheten att bygga genomgående informationssäkerhet i deras system och processer, genom arbete med både människa och teknik. Detta gör att vi behöver personer med varierande kompetens, från de med mer teknisk kompetens, till de med mer funktionell- och organisatorisk kompetens. Du behöver inte ha en bakgrund inom informationssäkerhet för att jobba hos oss, utan vi letar efter många olika kompetenser som kan appliceras inom informationssäkerhet. Vi låter dessutom våra anställda internutbilda sig för att bygga säkerhetskunskapen som behövs.

Inom Accenture Security levererar vi tjänster som sträcker sig från rådgivning om strategier kring informationssäkerhet, till implementation av tekniska säkerhetslösningar. Vi jobbar tätt med våra kunder och med andra delar av Accenture, vilket även innebär att vi har daglig kontakt med kollegor runt om i världen. Våra tjänster täcker ett brett spektrum av vad som krävs för att en organisation ska kunna uppnå en bra säkerhetsnivå.

De tjänster vi levererar inkluderar områden och aspekter som:

 • Strategirådgivning

 • Risk Management

 • Molnsäkerhet

 • Artificiell Intelligens

 • Maskininlärning

STARTA DIN KARRIÄR PÅ ACCENTURE SECURITY

Stay
Connected

Connection

Accenture Careers Blog

Stay a step ahead of the game with careers tips, interesting articles, insider perspectives, and industry-leading insights you can put to use today–all from the people who actually work here.

Globe

New Starts Now

Receive job alerts, latest news and insider tips tailored to your preferences. See what exciting and rewarding opportunities await. Sign up below.