BLOG


April 01, 2016
En vecka i en konsults liv: Design thinking
By: Nicklas at Strategy

Digitaliseringen förändrar dynamiken i många branscher. Som företag är man i ständig förändring vilket innebär att man behöver arbeta mer likt start-ups och innovatörer vilket såklart påverkar de metoder vi använder som konsulter när vi hjälper våra klienter.
Idag tränade vi på att inkorporera innovations- och designtänk i vårt dagliga arbete. Kursen heter ”Design Thinking” och det handlar om att arbeta i en mer explorativ, iterativ och kreativ process än vi traditionellt gör.

Några hörnstenar är:

 • Observe & describe behaviors

 • Ideate & prototype

 • Test, validate & refine

 • Scale what works

Riktigt intressant kurs!

”Här håller vi på med “Journey mapping”, en metod för att fånga kundbeteende och kundens resa genom köpprocessen.”

”Design thinking kursen in action.”

”Update av vår Digital Strategy lead om de senaste ”Digital disruptors” vi ser inom olika indutrier.”

Popular Tags

  More blogs on this topic

   Archive

    

    COMMENTS (0)

    SIGN IN WITH SOCIAL

    COMMENT WITH SOCIAL

    OR COMMENT WITH EMAIL

    Your Data Privacy

    By providing your e-mail address, you agree to the terms
    outlined in our privacy statement associated with
    commenting on the site. Your e-mail address will not be
    used for promotional marketing purposes.

    Retype the CAPTCHA code from the image
    Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
     

    Find a job

    Start your search here: Enter job title, skill, experience level or city

    Stay in touch

    Join the Accenture Talent Connection, follow our Careers blog, or sign up for job alerts.