Om Pontus

Arbetat på Accenture sedan 2005

Pontus leder vårt affärsområde Marketing, Sales och Customer Operations i Norden. Han började sin karriär på Accenture inom Consulting där han arbetade med några av Sveriges ledande företag inom media- & telekomindustrin. Pontus har också varit med och drivit större förändringsprogram på både IT- och organisationsnivå. När han nu har skiftat fokus mot Operations, arbetar Pontus inom alla branscher. Han identifierar och realiserar värde för våra kunder när det kommer till att kostnadsoptimera, öka intäkter och stärka varumärken. Pontus har en ekonomie magisterexamen från studier vid Ekonomihögskolan i Lund och National University of Singapore.

På horisonten

Osäkerheten i omvärlden och den höga förändringstakten inom många branscher idag gör att företag måste kunna anpassa sig snabbt, och ibland till och med vara de som själva driver förändringen. För att klara av detta räcker det inte att gradvis förbättras på området – det kräver mod att ta sig an förändring i grunden. Här kan Accenture Operations hjälpa företag som mest. Vi identifierar initiativ för ökat värde, vi realiserar dem och därefter genererar vi nya funktioner över tid. Med unika och smarta teknologier, högkvalificerade medarbetare världen över samt en hängivenhet till struktur och förutsägbarhet i det vi åstadkommer, tar Accenture Operations traditionell BPO till en helt ny nivå inom Intelligent Operations. Accenture är rankat som världsledande inom BPO- (F&A, Compliance aaS, Procurement, Supply Chain Mgmt och HR), automatisering- och analystjänster generellt, och i och med investeringar inom Marketing (Droga5, Karmarama, Mackevision, Kaplan m.fl.) är Accenture idag dessutom världens största digitala marknadsföringsbyrå.

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter
ribbon theme icon