Om Peter

Arbetat på Accenture sedan 2008

Som svensk personalchef leder Peter arbetet med rekrytering, talangförsörjning och talangutveckling. Peter har arbetat på Accenture sedan 2008. Han har haft många roller inom vår nordiska HR-organisation; HR Business Partner, Talent Supply Chain lead, Nordic Rewards & Analytics-lead, Service Delivery lead samt ansvarat för interna kontroller och policyer.

På horisonten

Vi fokuserar på att attrahera de främsta talangerna på marknaden, och vi fortsätter att arbeta vidare internt med våra existerande styrkor. Det betyder att vi säkerställer att våra anställda får de allra bästa karriärmöjligheterna och att vi ständigt utvecklar vårt ledarskap. HR har en central roll när det kommer till att utveckla våra anställda så att de på bästa sätt kan möta marknadens föränderliga behov i dagens snabba och digitala miljö.

Prenumerationer
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
ribbon theme icon