Om Mattias

Arbetat på Accenture sedan 1988

Mattias började arbeta på Accenture efter att ha avslutat sina studier på Uppsala universitet. Under sin karriär har han haft många ledande roller runt om i hela världen, som Asien-Stillahavsregionen, Europa och Latinamerika. Mattias har en lång och framgångsrik karriär inom kommunikation, media och högteknologi – både som Thought Leader och som chef för omvandlingsprogram för några av de största och mest omtyckta företagen.

På horisonten

Framöver lär vi se innovativa och banbrytande affärsmodeller och konkurrenskraftiga strategier som ett resultat av den fortsatta globaliseringen och den digitala utvecklingen. För många industrier kan det här te sig självklart, men den offentliga sektorn måste också förändras. Nästan alla stadsbundna tjänster sträcker sig över Sveriges geografiska gränser. Brottsligheten är internationell, skatten är en global angelägenhet och alla myndigheter behöver effektiva sätt att anpassas efter en befolkning som blir mer och mer utspridd. Oberoende av industri måste alla företag förhålla sig till en mer globaliserad värld. När det kommer till digitalisering finns det enorma innovationsmöjligheter kring sakernas internet. Snart kommer allt vi använder vara kopplat till, och bestå av, smart teknologi. Sakernas internet kommer att förvandla de traditionella produkttillverkarna till tjänsteleverantörer – och revolutionera deras kundrelationer. Det här är ett område med obegränsade tillväxtmöjligheter för Sverige.

Prenumerationer
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
ribbon theme icon