Om Marie

Arbetat på accenture sedan 1991

Marie började sin karriär på Accenture med att arbeta i och leda större systemintegrationsprojekt. Under de senaste åren har hon fokuserat på den nordiska marknaden för application outsourcing och sedan ett antal år tillbaka är hon VD för Accenture Services AB, som fokuserar på just outsourcing.

På horisonten

När jag började arbeta med outsourcing flyttade företag sällan sin produktion till andra länder. Idag däremot, är det en central del av de flesta av våra uppdrag. Våra konkurrenter kan flytta sina kunders produktion, men de kan sällan erbjuda kunderna det stöd som de därefter behöver på plats. Vi vet att det krävs både och för att nå framgångsrika resultat. Jag tror att det är en av faktorerna till att Norden är ledande i Europa när det kommer till mer sofistikerade outsourcinglösningar.

PRENUMERATIONER
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
ribbon theme icon