Om Malin

Arbetat på accenture sedan 2015

Som svensk personalchef säkerställer Malin att HR levererar det som förväntas: att tillhandahålla den allra bästa och mest högkvalitativa servicen för att möjliggöra tillväxt i Sverige. Bland sina många ansvarsområden leder Malin arbetet med rekrytering, talangförsörjning och talangutveckling. Malin har en bred yrkesbakgrund – innan hon började på Accenture arbetade hon bland annat som HR Business Partner på Siemens. I den rollen var hon del av den ledningsgrupp som ansvarade för företagshälsovården.

På horisonten

Vi fokuserar på att öka Accentures diversifierade portfölj av tjänster med de främsta talangerna på marknaden, och vi fortsätter att arbeta vidare med våra existerande styrkor. Det betyder att vi säkerställer att våra anställda får de allra bästa karriärmöjligheterna och att vi ständigt utvecklar vårt ledarskap. HR har en central roll när det kommer till att leda den pågående evolutionen av arbetskraft för att möta marknadens ständigt föränderliga behov i dagens snabba, digitala miljö.

Prenumerationer
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
ribbon theme icon