Om Klas

Arbetat på Accenture sedan 2018

Klas leder vår Strategienhet i Sverige. Han är även nordiskt ansvarig för Supply Chain, Operations & Sustainability Strategy samt nordiskt ansvarig för Accenture Strategys tjänster för Industrial & Travel-kunder. Under Klas mer än 20 år långa konsultkarriär har hans främsta fokus legat på distributionskedjan samt verksamhets- och tillväxtstrategier, bland annat genom teknologi som möjliggör tillväxt inom nya industrier och marknader, tillväxt genom avreglering och privatisering, samt tillväxt genom utveckling av kapitaleffektivisering. Klas har framförallt arbetat med tillverkare av industriell utrustning, järnvägs- och flygmaterial samt transportoperatörer. Klas har dessutom arbetat mycket med investerare inom dessa industrier.

På horisonten

Många industrier genomgår markanta förändringar som drivs av kunders förändrade efterfrågan och ny digital teknologi. Det här påverkar hela industrin, konkurrenssituationen och affärsmodellerna fundamentalt. Företag letar efter sätt att bättre förstå vilka utmaningar som väntar dem och utvärdera strategiska möjligheter för att besluta sig för de bästa strategierna och tillvägagångssätten. Accenture Strategy är unika eftersom vi kan hjälpa våra kunder att hantera den här typen av utmaningar med vår djupa industrikompetens och funktionella färdigheter kombinerat med kunskap inom den teknologiska utvecklingen och erfarenhet av implementation. Accenture Strategy siktar på att bli de ledande strategiska konsulterna för det som finns i gränslandet mellan affärsverksamhet och teknologi.

Prenumerationer
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
ribbon theme icon