Om Johan

Arbetat på Accenture sedan 1995

Johan har arbetat på Accenture sedan mitten av 90-talet och har framför allt arbetat med implementering av teknologi i alla stadier av leveranslivscykeln. Sedan 2010 har Johan fokuserat på och utvecklat vår implementering av SAP, och 2014 blev han ansvarig för vår största enhet, Technology, i Sverige. Under sin karriär har Johan spelat en central roll när det kommer till flera storskaliga program för företags- och IT-transformationer, där han har fokuserat på paketering av mjukvaruimplementering.

På horisonten

Vi ser en fortsatt stark strävan efter innovation och nya tekniker på alla plattformar som våra teknologitjänster sträcker sig över. Efterfrågan på lösningsspecifik expertis och kompetens ökar. Vi ser ett ökat fokus på molntjänster, med kontinuerlig utveckling av nya Software as a Service-koncept och -lösningar. Leveransmodellerna för systemintegration och IT-outsourcing fortsätter att utvecklas, och det finns en ökad efterfrågan på mycket kostnadseffektiva leveranssystem. Accentures unika kombination av en stark lokal närvaro och en global räckvidd samt en god förmåga att leverera offshore gör att vi kan garantera våra kunder en kraftfull och kostnadseffektiv leverans.

PRENUMERATIONER
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
ribbon theme icon