Om Erik

Arbetat på Accenture sedan 2002

Erik leder vårt industrisegment Strategy & Consulting i Sverige. Erik har under sin tid på Accenture hjälpt många svenska och internationella företag med olika typer av transformationsprogram. Han har arbetat inom en rad olika branscher, bland annat med detaljhandel, konsumtionsvaror, förpackningsindustri och posttjänster. Under de senaste åren har Erik specialiserat sig på den digitala kundresan och han besitter expertis när det kommer till de utmaningar och möjligheter som kunder står inför på grund av dagens variation av strategier för omnikanal och försörjningskedja.

På horisonten

De tekniska framstegen suddar bort gränserna mellan den digitala och den fysiska världen. Intelligenta och sammankopplade system kan nu – helt sömlöst – främja aktiviteter längs hela värdekedjan. Det betyder att vi kan minska kostnaderna och öka effektiviteten. Det innebär också att vi kan göra saker snabbare och på ett mer skalbart sätt. Dessutom leder det till att företag behöver bygga en grund som fungerar väl trots att både människor, system och processer ständigt förändras. Och hela tiden säkerställa att vi har innovation som ledstjärna i allt vi gör. Det här är vad vi på Accenture brinner för, att göra våra kunder framgångsrika genom att säkerställa att vi gör det utifrån människorna, systemen och processerna.

Prenumerationer
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
ribbon theme icon