Om Anna

Arbetat på Accenture sedan 1995

Anna leder Financial Services i Sverige, vilket inbegriper bank, kapitalmarknad och försäkring. Efter studier i Industriell Ekonomi på Linköpings tekniska högskola började Anna på Accenture där hon arbetar med att leda större kunduppdrag inom affärs- och IT-transformation. Hon har under större delen av sin karriär varit kundansvarig i en global miljö med fokus på att tillhandahålla Accentures globala kompetens inom teknologi, affärsprocesser och strategi. Anna har en bred teknisk bakgrund och har arbetet med lösningar baserat på alltifrån stordator till molnlösningar och as-a-service plattformar.

På horisonten

Bank- och försäkringsbranschen har aldrig upplevt en mer dramatisk förändring än nu. Ny och innovativ teknologi utmanar marknaden och såväl befintliga som nya aktörer behöver förstå hur de ska fortsätta vara relevanta för sina kunder. Nya digitala lösningar behöver utvecklas, affärsmodeller behöver anpassas och ny kompetens behöver byggas. I en allt mera integrerad värld där vi tydligare kopplas ihop i ett ekosystem behöver alla hitta sin del av värdekedjan i samverkan med andra deltagare. Data blir en av de mest värdefulla tillgångar vi har, och för att framgångsrikt kunna samverka med kunder och partners behöver data finnas tillgänglig vid rätt tillfälle. Allt detta knyts ihop i det digitala landskapet som varje aktör behöver definiera för just sina behov. Accentures ambition är att vara en pålitlig partner till hela bank- och försäkringsekosystemet i denna omvälvande förändring.

PRENUMERATIONER
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev
ribbon theme icon