Om Anders

Arbetat på Accenture sedan 1996

Anders leder Products i Sverige, vilket bland annat omfattar tillverkande industri, handel och läkemedel, och ansvarar även för våra tjänster inom dagligvaruhandelssegmentet i Norden. Under sin karriär har Anders haft många olika uppdrag, främst inom detaljhandel, och över alla Accentures tjänsteområden, både som kundansvarig och som rådgivande konsult.

På Horisonten

Under de senaste åren har branschen genomgått stora förändringar drivna av digitaliseringen, bland annat genom nya sätt att interagera mellan företag och konsumenter, och snabbare och bättre förmåga att analysera data. På grund av coronapandemin är detta ett arbete som fortsätter i accelererad takt när det kommer till hur människor lever och jobbar, men den påverkas också av omställningen mot mer hållbara affärsmodeller.

Utöver att fortsätta utveckla sina erbjudanden behöver företag nu ställa om internt – det är viktigt att lyfta kompetenser och processer för att kunna möta morgondagens verklighet. Accenture är rätt partner för de företag som vill fortsätta digitalisera sin kundinteraktion och sina produkter och tjänster. Vi hjälper till att skapa hållbara affärsmodeller och stöttar i både kunderbjudandet och de förändringar som krävs av den interna organisationen. 

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter
ribbon theme icon