Skip to main content Skip to footer

För en hållbar framtid

Fokusområden

Några KPI:er

99%

Accentures kontor i Sverige använder idag 99% förnyelsebar energi

19000

19000 timmars deltagande i Accentures time & skills program i Sverige fiskalår 2021

43%

43% kvinnor i organisationen 48% nyanställda kvinnor i Sverige under fiskalår 2021

99%

99% av våra anställda avslutade ethics & compliance utbildningar under föregående fiskalår i Sverige

Med fokus på miljön

Innovation för social påverkan

Genom att stärka våra medarbetare

Kärnvärderingar

PRENUMERERA
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev