Fokusområden

Hållbarhet har alltid utgjort en viktig del av det arbete som Accenture gör och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi integrerar vår hållbarhetsagenda genom ett starkt fokus på att verka för en bättre miljö, driva innovation för social påverkan, stärka våra medarbetare och att leva efter våra kärnvärderingar. Läs mer om hur vi arbetar inom respektive område och ta del av några av våra exempel.

Några KPI:er

100%

Accentures kontor i Sverige använder idag 100% förnyelsebar energi

8900

8900 timmars deltagande i Accentures time & skills program i Sverige 2019

41%

41% kvinnor i organisationen 48% nyanställda kvinnor i Sverige under 2019

99,5%

99,5% av våra anställda avslutade ethics & compliance utbildningar under föregående fiskalår i Sverige

Med fokus på miljön

Vi är fast beslutna om att göra vår del för att skydda den planet vi lever på—för vår skull och kommande generationers. Genom att ständigt förbättra och effektivisera vår verksamhet och utveckla nya hållbarhetslösningar tillsammans med våra kunder och partners vill vi påskynda den globala övergången till en grön ekonomi och minska effekterna av klimatförändringen.

I Sverige har vi 100% förnyelsebar energi på våra kontor, och vi har ambitiösa klimatmål som är godkända av Science-Based Targets Initiative. Vi driver även olika program och initiativ där vi engagerar våra medarbetare i att skapa innovation kring hållbarhet, exempelvis inom programmet Changemakers Accelerator.

Tillsammans med Ashoka och Nordea drev Accenture ”Nordic Changemakers Accelerator” som syftar till att främja socialt entreprenörskap. För att tackla klimatkrisen ges coaching och support till entreprenörer med banbrytande idéer med potential att resultera i systematisk förändring.

View Transcript

Innovation för social påverkan

För att skapa innovation och hitta lösningar till stora samhällsutmaningar driver vi ett flertal innovationsprogram i vårt ekosystem av medarbetare, kunder, partners, nätverk av startups och samarbetsorganisationer i den icke-vinstdrivande sektorn. I Hackathon, utmaningsdrivna innovationsinitiativ och accelerationsprogram skapar vi engagemang och synergier mellan aktörerna i ekosystemet.

Som en gemensam nämnare i de program som vi driver, använder vi kraften i ny teknik för att möta de komplexa samhällsutmaningar vi står inför och skapa möjligheter för fler människor—idag och i framtiden. Ett innovationsprogram där vi utnyttjar vår tekniska kunskap i ekosystem är HumAInity Innovation Challenge.

Som en pionjär inom AI i norden utforskar vi ständigt nya, ansvarsfulla tillämpningsområden för AI. I projektet HumAInity Innovation Challenge undersöker vi hur AI kan användas för att förbättra mental hälsa i Norden.

View Transcript

Genom att stärka våra medarbetare

Vi investerar i våra medarbetare för att säkerställa att de når sin fulla potential—både på och utanför jobbet. Genom att förse dem med den senaste tekniken och möjligheter för kontinuerligt lärande ser vi till att de kan bidra till att skapa värde för våra kunder, partners, vår organisation och samhället i stort. Hos oss ska alla kunna komma som sig själva, i en öppen och inkluderande kultur. Vårt engagemang för jämlikhet börjar på toppen med vår VD och styrelse, och vi förväntar oss att samtliga medarbetare hjälper till att skapa och upprätthålla en jämställd kultur där alla kan gå framåt och trivas.

För att se till att våra medarbetare är mentalt fokuserade, fysiskt aktiva och ser mening och samhörighet erbjuder vi ett flertal program med olika fokusområden—ett exempel är Health Academy.

Health Academy är ett unikt program med fokus på hälsa och välmående, indelat i tre olika grenar: fysisk hälsa och träning, mentalt välmående och återhämtning samt näringsrik kost. Under hundra dagar ges vägledning och kurser av experter och avslutas sedan med certifiering.

Kärnvärderingar

Våra kärnvärderingar—att verka etiskt, legalt och med integritet— är nyckelelement i vår affärsstrategi. Värderingarna utgör grunden för hur vi bygger och bevarar förtroende hos våra kunder, medarbetare, investerare och andra intressenter. Vi följer en branschledande styrningsmodell som inkluderar vår Code of Business Ethics (COBE), princper för anti-korruption, Supplier Standard of Conduct och 10 Principles of the United Nations Global Compact.

Att agera etiskt med integritet har alltid varit och kommer alltid att vara grundläggande för hur vi fungerar. Vi förväntar oss att samtliga medarbetare på alla nivåer agerar med hänsyn och respekt för individen—inte minst våra ledare som vi ser har möjlighet att inspirera andra.

I linje med vår övertygelse om att ledare har möjlighet att inspirera våra medarbetare har ledarskapsprogrammet Heart Smart utformats som hjälper våra ledare att bli mer inspirerande och känslomässigt skickliga.

Prenumerera
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev