CASE STUDY


DOŁADUJ
MOŻLIWOŚCI
SWOJEJ FIRMY
DOŁADUJ MOŻLIWOŚCI SWOJEJ FIRMY

INTELIGENTNE PROCESY ENERGIĄ
SCHNEIDER ELECTRIC DO WDRAŻANIA
INNOWACYJNYCH USŁUG CYFROWYCH.
Wnioski dostarczane dzięki rozwiązaniom analitycznym pozwoliły Schneider Electric zwiększyć responsywność, a także przewidywać potrzeby klientów. Nowe inteligentne cyfrowe usługi, takie jak predyktywne utrzymanie ruchu, monitorowanie zasobów oraz optymalizacja energii, poprawiają relacje z klientem, sprawiając, że kontakt z nim jest bardziej proaktywny i wydajny.Schneider Electric
MAKING INDUSTRIES SMARTER
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric to międzynarodowy ekspert w branży zarządzania energią i automatyzacji. W 2016 roku firma osiągnęła przychody wynoszące 25 mld euro. Było to możliwe dzięki 144 tysiącom pracowników, którzy świadczą usługi klientom z ponad 100 krajów – pomagają im zarządzać energią i procesami w bezpieczny, niezawodny, wydajny i zrównoważony sposób. Począwszy od najprostszych przełączników po złożone systemy operacyjne – technologie, oprogramowanie i usługi Schneider Electric optymalizują zarządzanie i wspomagają automatyzację działań klientów. Ich połączone z Internetem technologie przyczyniają się do transformacji całych branż, miast oraz usprawniają nasze codzienne życie. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: Schneider Electric.