USŁUGI


Utilities

Pomagamy przedsiębiorstwom z branży energetycznej i gazowej dostosować się do zmienijących się oczekiwań konsumentów i budować nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Przegląd

Nasz zespół odpowiedzialny za sektor usług komunalnych, charakteryzuje się doskonałą znajomością branży, światowej klasy umiejętnościami, innowacyjnym podejściem oraz najnowocześniejszymi narzędziami technologicznymi. To wszystko ma na celu wspierać naszych klientów, w podnoszeniu ich produktywności.

Współpracujemy z wieloma wiodącymi na świecie przedsiębiorstwami dostarczającymi usługi użyteczności publicznej w celu wspierania ich na drodze do osiągnięcia wysokiej efektywności i tworzenia wartości. Naszym klientom oferujemy doradztwo: niezawodne, efektywne kosztowo i charakteryzujace się wysoką jakością. Bazujemy na sprawdzonych metodach, skutecznych narzędziach i stabilnej strukturze.

Dlaczego Accenture

Nasz zespół odpowiedzialny za sektor usług komunalnych, posiada przeszło 30 lat doświadczenia we współpracy z podmiotami użyteczności publicznej reprezentującymi sektory energii elektrycznej, gazownictwa i wodociągów, na całym świecie. Nasze niezrównane doświadczenie branżowe, poparte kompleksowymi metodami, najlepszymi specjalistami i bogatymi zasobami, ułatwia naszym klientom opracowywanie strategii i stosowanie rozwiązań w celu poprawy wydajności na dynamicznym rynku dostarczania mediów.

Nasze usługi

Wytwarzanie i sprzedaż energii

 • Model wysokiej efektywnosci generowania energii
 • Operacyjne funkcjonowanie produkcji
 • Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
 • Usługi towarzyszące
 • Integracja rynków hurtowych
 • Zarządzanie ryzykiem i handel towarami

Przesył i dystrybucja

 • Model wysokiej efektywności przesylu i dystrybucji energii
 • Rozwiązania efektywnego przesyłu sieciowego (Smart Grid)
 • Zarządzanie aktywami przesylu i dystrybucji energii
 • Zarządzanie pracą, powierzchnią i zasobami

Operacyjna działalność handlu detalicznego

 • Model wysokiej efektywności sprzedaży detalicznej energii
 • Usługi sprzedaży detalicznej energii i zarządzanie relacjami z klientami

Usługi korporacyjne

 • Model wysokiej efektywności usług korporacyjnych
 • Rozwiązania dla przedsiębiorstw

Outsourcing

 • Outsourcing aplikacji
 • Outsourcing infrastruktury
 • Outsourcing procesów biznesowych