USŁUGI


Accenture Software

Od wielu lat Accenture dostarcza rozwiązania oparte na oprogramowaniu przeznaczonym dla pełnej gamy sektorów rynkowych.

Przegląd

Teraz nasze produkty programistyczne są dostępne w jednym pakiecie – Accenture Software – tak, aby ułatwić naszym klientom rozwiązywanie problemów biznesowych lub umożliwić im zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Każde rozwiązanie w portfelu aplikacji skupia się na określonej branży lub funkcji biznesowej i wiąże się z dużymi osiągnięciami w rozwoju własności intelektualnej. Oznacza to, że nasze produkty powstają w oparciu o lata doświadczenia w pracy z nowoczesnymi technologiami w kontekście określonej branży. Jesteśmy świadomi tego, jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów w obszarze ich zapotrzebowania na właściwe rozwiązania technologiczne.

Dlaczego Accenture

Za potęgą Accenture Software stoi utalentowany zespół ponad 1 800 specjalistów z dziedziny programowania. Tworząc własne oprogramowanie, korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych partnerów skupionych w ramach aliansów strategicznych.

Niezależnie od tego czy pracujemy w celu przyspieszenia funkcjonujących procesów przedsiębiorstwa, czy dążymy do stworzenia nowych rozwiązań, korzystamy z naszych długoletnich relacji z liderami rynkowymi, w celu zaspokojenia najważniejszych potrzeb naszych klientów.

Accenture Software tworzy rozpoznawalne na rynku produkty wykorzystując przy tym własne zasoby wiedzy, co decyduje o efektywności kosztowej, wysokiej jakości i niskim poziomie ryzyka. Nasze oprogramowanie, charakteryzujące się dobrą strukturą oraz wysoką funkcjonalnością.

Produkty Accenture Software są łatwe do wdrożenia i wyróżniają się niskimi kosztami eksploatacji, co wpływa na ich sprawną implementację oraz szybki zwrot z inwestycji.

Accenture Software uświadamia potrzebę łączenia elementów pragmatyzmu z postępem technologicznym wraz z koniecznością wykorzystania praktycznych rozwiązań nowoczesnych technologii. Rozwijamy nasze oprogramowanie, dostosowując je do efektywnego funkcjonowania w „chmurze”, udostępniając je w systemie SaaS (Software as a Service). Zapewnia to większą elastyczność i niższe koszty przetwarzania.

Projektujemy nasze oprogramowanie w sposób kompatybilny z biznesowymi technologiami mobilnymi, technologią Web 2.0 oraz innymi przyszłymi modelami przetwarzania danych, dzięki czemu można wykorzystywać je w systemach współpracujących z telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami opartymi na nowoczesnych technologiach IT.

Nasze usługi

Oprogramowanie Accenture dla bankowości—Accenture Software kieruje swoje usługi do całego sektora bankowości, począwszy od zarządzania back-office, aż po obsługę klienta.

Oprogramowanie Accenture dla ubezpieczycieli—Nasz szeroki zakres oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej jest poparty głęboką znajomością tego sektora oraz globalnymi możliwościami świadczenia usług – co nam pozwala na dostarczanie kompleksowych rozwiązań.

Accenture Software na potrzeby zarządzania kapitałem ludzkim opartym na technologii SAP (SAP Human Capital Management, HCM)—Nasze innowacyjne oprogramowanie przyspiesza proces implementacji systemów SAP HCM, obniża przy tym koszty eksploatacji oraz pomaga usprawniać i rozwijać procesy biznesowe departamentów HR.

Oprogramowanie Accenture dla sektora frachtu i logistyki—Nasz system zarządzania ładunkami, obejmuje kompleksowy proces logistyczny począwszy od rezerwacji miejsca, poprzez zarządzanie przychodami, aż po wspieranie procesów transportowych drogą powietrzną, lądową i morską.