CAPABILITY


Oracle Solutions

Accenture, dzięki unkatowemu partnerstwu z Oracle, pomaga firmom wykorzystywać rozwiązania Oracle do budowania przewagi konkurencyjnej.

Przegląd

Instytucje administracji rządowej i przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysoką efektywnością, postrzegają swoją strukturę organizacyjną nie jako towar, lecz jako czynnik wpływający na ich wyróżnienie się na tle otoczenia konkurencyjnego.

Accenture pomaga organizacjom osiągnąć wysoką wydajność poprzez wykorzystanie rozwiązań Oracle, łączących niezrównaną znajomość rynku oraz funkcji biznesowych z doświadczeniem Oracle, obejmującym systemy implementacji, które wspólnie stanowią o wartości dostarczanych przez nas rozwiązań.

Posiadając głęboką wiedzę, sprawdzone doświadczenie, uprzemysłowione systemy świadczenia usług oraz przeszło 49 545 wykwalifikowanych specjalistów Oracle, zlokalizowanych na całym świecie, Accenture stanowi unikalne źródło, dostarczania rozwiązań w zakresie wdrażania strategii, aktualizacji i wykorzystywania systemów outsourcingu, dostępnych w ramach kompletnego pakietu usług oferowanych przez Oracle.

Pakiet ten obejmuje Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards, Retail (dawniej Retek), Siebel i technologie Oracle oraz oprogramowanie typu middleware. Dodatkowo, dostarczamy innowacyjne metody, narzędzia i akceleratory, umożliwiające szybkie wdrażanie wysokojakościowych, trwałych, przewidywalnych oraz efektywnych kosztowo rozwiązań, które istotnie wpływają na ograniczenie poziomu ryzyka.

Od 1991 roku Accenture dostarcza rozwiązania bazujące na systemach Oracle obecne we wszystkich gałęziach przemysłu. Dzisiaj nasz sojusz z Oracle jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Partnerstwo to przyczyniło się do zbudowania kanału umożliwiającego wspólne świadczenie uzupełniających się usług o unikalnych zdolnościach podejmowania strategicznych inicjatyw, dostarczających rozwiązania branżowe dedykowane naszym klientom.

Dlaczego Accenture

Jako Accenture jesteśmy liderem w odpowiadaniu na bieżące potrzeby naszych klientów biznesowych i rządowych, dążąc do budowania wysokiej wydajności ich organizacji, poprzez zapewnienie im kompleksowego podejścia do systemów strukturalnych, które obejmuje pełen cykl życia poszczególnych rozwiązań. Wspieramy naszych klientów w osiąganiu korzyści z zastosowania naszych rozwiązań dla przedsiębiorstw w sposób szybszy, korzystniejszy cenowo i przy ograniczonym poziomie ryzyka.

Myślenie strategiczne i innowacyjne usługi
Poprzez kompleksowe podejście do działalności naszych klientów i zrozumienie, że dostarczane przez nas rozwiązania mają istotny wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania tych przedsiębiorstw, Accenture pomaga budować podstawy do tworzenia organizacji o wysokiej wydajności. Koncentrujemy się na wspieraniu naszych klientów w definiowaniu i poszerzaniu ich możliwości biznesowych, które przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału realizowanych inwestycji technologicznych, mogą zapewnić im przewagę konkurencyjną, tworząc z nich tym samym organizacje o wysokiej efektywności operacyjnej.

Kluczowe i niezawodne dostarczanie usług
W tym samym czasie, nasz system Accenture Delivery Methods for Oracle pozwala nam na wdrażanie rozwiązań Oracle w sposób konsekwentny i rzetelny w zależności od potrzeb dowolnej branży i dowolnej funkcji biznesowej.

Nasi klienci korzystają również z globalnej sieci świadczenia usług Accenture, co zapewnia nam elastyczność, zasoby i możliwości implementacji oraz obsługi rozwiązań dla przedsiębiorstw w dowolnym miejscu na świecie i w możliwie najbliższej dla klienta lokalizacji.

Zaangażowanie Oracle
Alians Accenture i Oracle został uznany przez analityków rynku za najlepszy przykład światowych sojuszy biznesowych. Demonstrując nasze oddanie inwestycjom w najlepsze rozwiązania na rzecz naszych klientów, Accenture i Oracle łączy unikalne porozumienie – Master Alliance Agreement – które zapewnia stabilne ramy dla dalszego rozwoju, łączenia sił i wspólnego dążenia do osiągnięcia sukcesu. Partnerstwo to opiera się na wieloletniej i efektywnej współpracy. Accenture jest jedynym partnerem Oracle w ramach centrów innowacji w kampusach Oracle.

Nasze usługi

  • Funkcjonalne rozwiązania Accenture

  • Rozwiązania Accenture w obszarze outsourcingu aplikacji

  • Strategia automatyzacji

  • Rozwiązania Accenture w obszarze planownia dla Oracle Enterprise Performance Management

  • Rozwiązania Accenture w sektorze handlu

  • Zarządzanie usługami w sektorze elektroniki i nowoczesnych technologii

  • Możliwości Accenture w obszarze Business Intelligence

  • Mapa wartości Accenture