CAPABILITY


Human Capital Management

Accenture pomaga przedsiębiorstwom i organizacjom rządowym czerpać korzyści z potencjału kapitału ludzkiego, w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności.

Przegląd

Badania Accenture wskazują, że walutą sukcesu w dzisiejszej gospodarce jest talent — od liderów dnia dzisiejszego, poprzez liderów jutra, do pracowników zespołów sprzedażowych. Odkryty talent musi być pielęgnowany i stale rozwijany, aby sprostać zmieniającym się wymogom wielobiegunowego otoczenia konkurencyjnego. Wkład utalentowanego czynnika ludzkiego w generowanie wyników firmy powinien być zoptymalizowany i powielany w całej organizacji.

Wysokoefektywne przedsiębiorstwa korzystają z rozwiązań technologicznych, aby osiągnąć te cele, poprzez:

 • Wykorzystanie IT jako technologii umożliwiającej świadczenie usług wyższej jakości i w niższej cenie.

 • Zwiększanie wartości firmy poprzez strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, w oparciu o IT, które prowadzi do efektywnej i skutecznej realizacji procesów.

 • Czerpanie korzyści z wdrożonych technologii poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 • Intensyfikację procesów szkoleniowych, w celu rozwijania odpowiednich umiejętności.

 • Uskutecznianie współpracy i konstruktywne rozdzielanie zadań w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesów HR przy zastosowaniu najlepszych dostępnych narzędzi oraz wiedzy.

 • Zapewnianie pracownikom wszechstronnego wsparcia ze strony działów HR, aby jeszcze bardziej pobudzić ich motywację oraz pomóc w dalszym rozwoju kariery zawodowej.

Accenture posiada zdolności, doświadczenie i wiedzę, aby pomóc klientom w efektywnym wykorzystaniu technologii, do tworzenia sprawnych i zautomatyzowanych ram procesowych, zapewniających wysoką wydajność w obszarze HR. Ponadto, Accenture projektuje i wdraża odpowiednie rozwiązania IT, które wspierają funkcjonowanie HR i są nastawione na przyszłość.

Dlaczego Accenture

Badania Accenture nad High Performance Business wskazują, że wysokoefektywne przedsiębiorstwa realizują więcej korzyści z systemów zarządzania przedsiębiorstwem od ich mniej efektywnych odpowiedników. Accenture Human Capital Management Solutions posiada doświadczenie i możliwości, aby pomóc organizacjom w innowacyjnym wykorzystaniu technologii na rzecz zwiększenia ich zdolności do dostarczania usług najwyższej jakości.

Stosując sprawdzone praktyki, Accenture pomaga organizacjom odpowiednio wykorzystać technologie,aby zautomatyzować procesy manualne i przeprojektować je w celu integracji z narzędziami do zarządzania, repozytoriami wiedzy i systemami zarządzania dokumentami i danymi, które usprawniają i regulują przepływ pracy oraz sprawozdawczość. Accenture Human Capital Development Framework zapewnia wspólny język zarządzania zasobami ludzkimi i egzekwowania sprawdzonych praktyk. Accenture oferuje:

 • Ponad 7 500 specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i dostęp do blisko 60 000 specjalistów SAP i Oracle.

 • Kompleksowy zakres produktów i usług w obszarze oprogramowania, charakteryzujących się wysoką jakością i niższą ceną (zobacz: Zakres usług).

 • Unikalne, globalne możliwości Accenture Global Delivery Network zapewniają integrację systemów, outsourcing aplikacji, infrastruktury, procesów biznesowych oraz usługi i rozwiązania z obszaru konsultingu technologicznego.

Human Capital Management Solutions wprowadziły pierwsze rozwiązania SAP R / 3 HCM, a następnie, ponad 1300 projektów implementacji zarządzania zasobami ludzkimi poprzez IT.

Dzięki współpracy z Accenture, która ma na celu dostosować programy prowadzące do osiągnięcia pełnej transformacji pracowników, organizacje mają realną możliwość osiągnięcia efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i wysokiej wydajności.

Nasze usługi

Accenture Human Capital Management Solutions mogą pomóc klientom zwiększyć inwestycje w kapitał ludzki poprzez użycie SAP ERP Human Capital Management (HCM) oferując kompleksowe usługi obejmujące:

 • Rozwiązania implementacyjne: Bogate doświadczenie i szerokie umiejętności Accenture, zapewniają naszym klientom uzyskanie maksymalnych korzyści z inwestycji w oprogramowanie.

 • Oprogramowanie Accenture dla SAP Human Capital Management: Dysponując szerokim doświadczeniem HR i umiejętnością optymalizacji procesów HR z wykorzystaniem SAP HCM, nasz innowacyjny pakiet oprogramowania przyspiesza wdrażanie SAP HCM oraz pomaga w bardziej efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 • Outsourcing HR: Accenture oferuje kompleksowy zestaw usług outsourcingowych, które znacznie redukują koszty i zwiększają możliwości organizacyjne.