Technology Architecture

Accenture wykorzystuje innowacyjne metody by pomóc przedsiębiorstwa w projektowaniu, implementacji i integracji nowoczesnych systemów informacyjnych, maksymalizując ich wydajność oraz dostosowanie do potrzeb firmy.

Przegląd

Usługi Accenture Technology Architecture Services zapewniają rozwój fundamentalnej architektury technologii, która odpowiada za wdrożenie oprogramowania oraz integrację wielu systemów w celu maksymalizacji ich skalowalności i wydajności.

Obecnie CIO starają się wyprzedzać zmieniające się wymagania rynkowe. W dobie dynamicznego rozwoju platform i standardów technologicznych, coraz trudniej jest integrować systemy IT w sposób, który sprawia, że są one elastyczne, przewidywalne i łatwiejsze w utrzymaniu, zapewniający jednocześnie organizacji odpowiednie fundamenty w celu integrowania nowych i istniejących możliwości IT.

Accenture Technology Services Architecture zapewnia rozwój fundamentalnej architektury technologii, która odpowiada za wdrożenia oprogramowania oraz integrację wielu systemów w celu maksymalizacji skalowalności i wydajności. Usługi obejmują ocenę architektury, przegląd, planowanie oraz implementację. Stosujemy podejście oparte na architekturze zorientowanej na usługi (SOA) i wiodące narzędzia integracji, tak aby zwiększać wartość aplikacji naszych klientów.

Oferujemy również kompleksową transformację SOA oraz zarządzanie procesami biznesowymi i rozwiązania w dziedzinie automatyzacji procesów.

Poprzez pomoc organizacjom w projektowaniu i wdrażaniu systemów IT w złożonych środowiskach rozwoju i konfiguracji, Accenture pozwala organizacjom tworzyć wartość biznesową poprzez wykorzystanie infrastruktury IT, Accenture:

 • stosuje bardziej przewidywalne i elastyczne systemy IT, zachowując niższy poziom kosztów dzięki automatyzacji stosowanych procesów

 • podnosi jakość i sprawność implementacji nowych systemów rozwoju

 • inicjuje nowoczesne podejście do tworzenia aplikacji wykorzystujących nowe i sprawdzone technologie, które mogą dostarczać rozwiązania dedykowane transformacji

 • zwiększa skuteczność testowania rozwiązań opartych na architekturze

Dlaczego Accenture

Accenture jest bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia kompleksowych i zaawansowanych projektów z zakresu budowy architektury technologii. Niezależne od dostawców podejście Accenture, globalna sieć ekspertyz technologicznych, silne relacje partnerskie oraz lata doświadczenia w realizacji projektów koncentrowały się na tworzeniu wartości firmy.

 • szerokie doświadczenie: rocznie dostarczamy 3500 rozwiązań architektury technologii

 • posiadamy przeszło 25-letnie doświadczenie z zakresu technologii obiektu, open systems i SOA (architektura zorientowana na usługi)

 • operujemy poprzez grupę ponad 3500 architektów i ponad 1200 certyfikowanych architektów technologii

 • nasze usługi opieramy na współpracy z ośrodkami innowacji dla Oracle, IBM, SAP, Microsoft i Open Source

 • tworzymy alianse strategiczne, dzieląc się szeroką wiedzą produktową z kluczowymi dostawcami o ustabilizowanej pozycji rynkowej i rozwijającymi się

 • stosujemy innowacyjne podejście do projektowania zaawansowanych technologii (Cloud, SOA / BPM, Open Source, Internet, Mobilne)

Nasze usługi

Architektura technologii Accenture obejmuje:

 • Planowanie i dostawy architektury technologii określają wizję, zasady, standardy i mapy drogowe, które wyznaczają priorytety, operacje i kierunki zarządzania technologiami wspierającymi biznes. Planowanie i dostawy architektury umożliwiają organizacji zrozumieć obecny system i architekturę na poziomie przedsiębiorstwa oraz określają docelowy kształt architektury. Obejmuje ona tworzenie mapy drogowej w celu określenia zależności, uszeregowania projektów i stworzenia szacunkowych kosztów i okresu transformacji.

 • Architektura zorientowana na usługi (Service-Oriented Architecture, SOA) – łączy przedsiębiorstwo poprzez działalność operacyjną, analizę danych dokonywaną w czasie rzeczywistym z rozwiązaniami systemowymi Business Inteligence (BI) oraz przygotowuje organizacje do aktywnego wdrażania rozwijających się technologii i wykorzystywania dotychczasowych zasobów. Accenture pomaga klientom w adaptowaniu SOA w celu zwiększenia poziomu świadomości do projektowania, budowania, operowania i zarządzania środowiskiem zorientowanym na usługi. Mamy doświadczenie, narzędzia i rozwiązania branżowe, które stawiają Accenture w na pozycji lidera rynku w dostarczaniu SOA.

 • Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) jest dyscypliną z zakresu zarządzania i IT opracowaną w celu poprawy elastyczność rynkowej, szybkości, innowacyjności i ogólnej wydajności operacyjnej organizacji, poprzez powiązanie wszystkich aspektów tej organizacji z potrzebami klienta, w celu zwiększenia ich skuteczności i efektywności. Wspólnie, zarządzanie procesami biznesowymi i architektura zorientowana na usługi zapewniają prawdziwą transformację biznesową oraz wysoką wydajność.