CAPABILITY


Business Intelligence

Usługi i rozwiązania typu Business Intelligence (BI) pomagają zoptymalizować wydajność gospodarczą w całym przedsiębiorstwie.

Przegląd

Nasze innowacyjne usługi z obszaru business intelligence koncentrują się na pomocy klientom w gromadzeniu oraz analizie zewnętrznych i wewnętrznych danych, w celu generowania wartości dla organizacji. Accenture łączy głębokie zrozumienie wymiarów biznesowych i technologicznych organizacji, aby wykorzystywać je do usprawnienia procesu decyzyjnego, zarządzania finansami, przestrzegania przepisów i obsługi klienta.

Nasz pakiet analizy i strategii informacyjnej oraz eksploracji danych, umożliwia sprawdzenie i optymalizację wyników biznesowych całego przedsiębiorstwa. Business intelligence może pomóc organizacjom w przekształcaniu danych w wiedzę oraz osiągnięciu wyższego poziomu wydajności poprzez:

 • Udostępnianie wiedzy, która może pomóc w identyfikacji nowych możliwości, generowaniu przychodów i poprawie efektywności oraz przejrzystości operacyjnej organizacji.

 • Optymalizację zysku z prowadzonej działalności i inwestycji w IT, zarządzanie danymi i relacjami z klientami.

 • Osiągnięcie większej zgodności z przepisami i wytycznymi rządu.

 • Umożliwienie szybszego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.

Dlaczego Accenture

Accenture potrafi sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na rozwiązania z zakresu business intelligence poprzez szereg innowacyjnych rozwiązań biznesowych i technologicznych oraz możliwości i doświadczenia, zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów.

Organizacje biznesowe często wdrażają rozwiązania doraźne, skutkujące magazynowaniem niezliczonej ilości danych na wielu platformach, aplikacjach i w bazach, rozproszonych na przestrzeni różnych branż, funkcji i lokalizacji biznesowych. Accenture potrafi połączyć te dane w całość, w celu wspierania wysokiej efektywności. Mimo, że jesteśmy dostawcą niezależnym, z sukcesem udało nam się zawiązać strategiczne relacje z kluczowymi graczami rynku business intelligence, umożliwiające rozwiązania kompleksowe i najlepsze w swojej klasie.

Czerpiąc z naszego wieloletniego doświadczenia w przeprowadzaniu udanych projektów business intelligence, Accenture oferuje dopasowane rozwiązania, aby sprostać wyzwaniom przed jakimi stają duże organizacje biznesowe. Nasza doskonała znajomość branży pozwala nam na dopasowanie rozwiązań do ściśle określonych potrzeb klientów. Opracowaliśmy ofertę zorientowaną na rozwiązania specyficzne oraz korzystamy z niezrównanego doświadczenia konsultantów branżowych Accenture.

Nasz zespół specjalistów ds. business intelligence gromadzi wewnętrzne i zewnętrzne dane organizacji; przechowuje je i zapisuje w odpowiednim formacie podyktowanym zasadami zarządzania danymi przedsiębiorstwa.

Po zakończeniu, organizacje mogą mierzyć, analizować i wykorzystywać dane aktywnie: generować analizy; kierownictwo może podejmować kluczowe, strategiczne decyzje szybciej, korzystając z bezbłędnych danych dostępnych w czasie rzeczywistym; organizacje mogą rozwijać się szybciej, inspirując zmianę, wzmacniając imperatywy strategiczne i pobudzając inwestycje.

Centra usług na całym świecie
Posiadamy sieć ponad 50 centrów usług na całym świecie dedykowanych dostarczaniu pełnej gamy technologii i usług outsourcingowych klientom z każdej branży. W ramach tej wysokoefektywnej sieci, stworzyliśmy szereg ośrodków kompetencji zarządzania informacjami, które wykorzystują powtarzalne procesy, światowej klasy aktywa i wysoko wykwalifikowane zasoby typu onshore, offshore and near-shore w celu dostarczania wysokiej jakości, szybkich i efektywnych kosztowo rozwiązań zarządzania danymi.

Nasi specjaliści projektują, budują i utrzymują rozwiązania business intelligence w oparciu o takie technologie jak Business Objects, Cognos, Informatica, Oracle i SAS. Ponadto, Centrum sprawozdawczości i analizy Accenture uzupełnia nasze usługi z zakresu business intelligence, które następnie umożliwiają naszym klientom generowanie wiedzy i tworzenie wartości dla organizacji.

Nasze usługi

Integrując najlepsze technologie od wiodących producentów oprogramowania i partnerów, Accenture oferuje kompleksowy zestaw usług mających na celu pomoc klientom zmierzyć, przeanalizować i optymalizować wyniki biznesowe w całym przedsiębiorstwie w celu usprawnienia procesu decyzyjnego, zarządzania finansami, przestrzegania przepisów i obsługi klienta.

Usługi Accenture z obszaru Business Intelligence obejmują:

 • Usługi analityczne

 • Diagnostykę business intelligence

 • Usługi z zakresu Warehousing

 • Zarządzanie i monitorowanie procesami

Ponadto, Accenture dostosowało część swojej oferty do specyficznych, branżowych standardów i funkcji biznesowych. Przykłady takich funkcji i standardów biznesowych to:

 • Accenture Business Intelligence Solution dla sektora ubezpieczeń

 • Accenture Convergent Business Intelligence Solution

 • Accenture Performance Analytics Solution dla sektora bankowego

 • Accenture Workforce Analytics

 • Planowanie finansowe, analiza raportów i decyzji

 • Analytics and Insight

 • Komponenty roszczeń