Skip to main content Skip to Footer

Media and entertainment

Accenture wspiera firmy sektora mediów i rozrywki w tworzeniu nowych sposobów na bezpieczne i efektywne tworzenie, dystrybuowanie i monetyzację treści, w ciągle zmieniającym się cyfrowym świecie.

Przegląd

Dzięki Accenture nadawcy w pełni wykorzystują posiadane zasoby cyfrowe i nadawcze; transformują swoje operacje w oparciu o rozwiązania cyfrowe, dzięki czemu osiągają znaczący wzrost efektywności i obniżenie kosztów.

Accenture umożliwia wydawcom prasy wdrażanie i adaptację modeli biznesowych opartych o cyfrowe treści; wzrost efektywności w zarządzaniu procesami biznesowymi, strategią zakupową w celu kapitalizacji obszarów o wysokim wzroście oraz poprawy zyskowności.

Portale internetowe zwiększają zyski wykorzystując nowe modele biznesowe oraz możliwości, jakie dają im nowe rozwiązania technologiczne.

Dlaczego Accenture

Pomagamy firmom z sektora rozrywki opracowywać nowe sposoby na bezpieczne i efektywne tworzenie i rozpowszechnianie treści oraz generowanie przychodów w dynamicznie rozwijającym się środowisku cyfryzacji.

Wspieramy naszych klientów w transformacji technologicznej umożliwiającej w całości przejście na techniki cyfrowe umożliwiając obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności.

Pomagamy spółkom wydawniczym stosować cyfrowe modele biznesowe zmierzające do lepszego zarządzania przepływem pracy, infrastruktury i zaopatrzenia, w celu poprawy wydajności oraz wykorzystania potencjału szybkiego wzrostu i poprawy wyniku finansowego.

Pomagamy portalom i spółkom internetowym wprowadzać i wykorzystywać innowacyjne modele biznesowe. Pokazujemy strategie, mające na celu poprawę wyników finansowych oraz umożliwiające poprawę efektywności i skupienie uwagi na podstawowej działalności organizacji.

Nasze usługi

Sektor Rozrywki:
Accenture posiada następujące dedykowane rozwiązania dla firm z sektora rozrywki:

Accenture Dig ital Consumer Solution

 • Accenture Internet Protocol Television (IPTV) Services

 • Zarządzanie relacjami z odbiorcą

Accenture Digital Monetization Solution

 • Diagnostyka zabezpieczeń przychodów i działań zabezpieczających przed piractwem

 • Rozwiązania Accenture w obszarze zarządzania własnością intelektualną

 • Centrum Accenture ochrony praw autorskich i zarządzania licencjami

Rozwiązania Accenture w obszarze cyfrowego łańcucha dostaw

 • Rozwiązania Accenture w obszarze zarządzania aktywami cyfrowymi

 • Rozwiązania Accenture w obszarze kompleksowego zarządzania projektami cyfrowymi

 • Rozwiązania Accenture w obszarze mediów cyfrowych

 • Usługi Accenture w obszarze transformacji cyfrowej

 • Zintegrowany pakiet usług w obszarach sektora mediów i rozrywki

 • Wykorzystanie cyfryzacji jako czynnika determinującego wzrost wyników

Redukcja kosztów

Nadawcy radiowi i telewizyjni
Accenture posiada następujące dedykowane rozwiązania dla nadawców radiowych i telewizyjnych:

Accenture Digital Consumer Solution

 • Zarządzanie relacjami z odbiorcą

Accenture Digital Monetization Solution

 • Diagnostyka zabezpieczeń przychodów i działań zabezpieczających przed piractwem

 • Rozwiązania Accenture w obszarze zarządzania własnością intelektualną

Rozwiązania Accenture w obszarze cyfrowego łańcucha dostaw

 • Rozwiązania Accenture w obszarze kompleksowego zarządzania projektami cyfrowymi

 • Rozwiązania Accenture w obszarze mediów cyfrowych

 • Wykorzystanie cyfryzacji jako czynnika determinującego wzrost wyników

Redukcja kosztów

 • Osiąganie wysokich wyników w obszarze sektora mediów i rozrywki dzięki zastosowaniu procesów outsourcingu aplikacji

 • Przyspieszenie procesów cyfryzacji poprzez outsourcing aplikacji

 • Przegląd usług outsourcingu aplikacji

 • Outsourcing procesów biznesowych

 • Przegląd usług w obszarze outsourcingu infrastruktury

 • Wewnętrzny outsourcing w firmach sektora komunikacji i nowoczesnych technologii

Wydawnictwa

Accenture Digital Monetization Solution

 • Diagnostyka zabezpieczeń przychodów i działań zabezpieczających przed piractwem

 • Rozwiązania Accenture w obszarze zarządzania własnością intelektualną

 • Centrum Accenture ochrony praw autorskich i zarządzania licencjami

Rozwiązania Accenture w obszarze cyfrowego łańcucha dostaw

 • Usługi Accenture w obszarze mediów cyfrowych

 • Usługi Accenture w obszarze transformacji cyfrowej

 • Wykorzystanie cyfryzacji jako czynnika determinującego wzrost wyników

Redukcja kosztów

 • Metodologia źródłowa Accenture dla wydawców

 • Przegląd usług outsourcingu aplikacji

 • Przegląd usług outsourcingu procesów biznesowych

 • Przegląd usług w obszarze outsourcingu infrastruktury

 • Wewnętrzny outsourcing w firmach sektora komunikacji i nowoczesnych technologii

Portale – media internetowe

Accenture Digital Consumer Solution

 • Fuzje i przejęcia / integracja potransakcyjna

 • Zarządzanie portalami i treścią

Accenture Digital Monetization Solution

 • Rozwiązania Accenture w obszarze zarządzania własnością intelektualną

Rozwiązania Accenture w obszarze Cyfrowego Łańcucha Dostaw

 • Usługi Accenture w obszarze mediów cyfrowych

 • Usługi Accenture w obszarze transformacji cyfrowej

Redukcja kosztów