Infrastructure Outsourcing

Infrastructure Outsourcing umożliwia firmom osiągnięcie wysokiej wydajności, włącznie z redukcją kosztów i utrzymaniem rentowności w tych trudnych ekonomicznie czasach.

Przegląd

Oferujemy elastyczną gamę usług – od pełnej transformacji twojego modelu świadczenia usług do indywidualnie dopasowanych rozwiązań z zakresu redukcji kosztów lub poprawy wyników. Możemy przyczynić się do poprawy zarządzania IT lub w pełni usprawnić operacje IT celem przygotowania do fuzji, przejęć i ekspansji. Aby umożliwić twojej firmie osiągnięcie wysokiej wydajności, potrzebujesz odpowiedniej infrastruktury technologicznej we właściwej cenie, która odpowiada Twoim obecnym i przyszłym potrzebom biznesowym.

Accenture jest światowym liderem infrastructure outsourcing. Mamy ponad 13.000 osób na całym świecie obsługujących ponad 240 klientów. Opierając się na obiektywnych rozwiązaniach technologicznych, nasza oferta usług z zakresu infrastructure outsourcing zapewnia kadrze menedżerskiej większą kontrolę kosztów, łańcucha wartości IT, wydajności oraz zorientowanie na inwestycje.

Umożliwiamy firmom transformację kluczowych aplikacji i procesów biznesowych oraz:

 • Przekształcenie IT przez wdrożenie naszych procesów, ludzi i narzędzi, tak aby elastycznie i aktywnie reagować na potrzeby biznesowe.

 • Osiągnięcie szybkiej redukcji kosztów, umożliwiające klientom reinwestowanie w projekty o wyższej wartości.

 • Poprawę efektywności operacyjnej IT przy jednoczesnym zmniejszeniu wszystkich kosztów związanych z zarządzaniem IT.

 • Redukcję kosztów zakupu towarów i usług IT oraz wydatków na infrastrukturę technologiczną niezwiązanych z wynagrodzeniami.

 • Szybkie wdrażanie wartościowych technologii nowej generacji.

 • Ciągłe usprawnianie procesów biznesowych dzięki danym zdobywanym za pośrednictwem szerokiej bazy klientów i centrów świadczenia usług.

 • Zarządzanie zgodnością, wzrost weryfikowalności IT i procesów biznesowych oraz kontrolowanego ryzyka.

Łącząc nasz ,infrastructure outsourcing, technologicznej z usługami, outsourcingu aplikacji i , procesów biznesowych (BPO), osiągniesz jeszcze lepsze rezultaty:

 • Większą standaryzację i synergię, prowadzącą do redukcji kosztów zarządzania outsourcingiem i zmniejszenia wymaganego nakładu pracy.

 • Ograniczenie złożoności i ryzyka.

 • Redukcję całkowitego kosztu własności infrastruktury technologicznej.

 • Poprawę elastyczności i skalowalność zmierzającą do zaspokojenia przyszłych potrzeb.

 • Zapewnienie większej przejrzystości w portfelu aplikacji i infrastruktury wspierającej IT.

Dlaczego Accenture

Skuteczne zarządzanie infrastrukturą mierzone jest poprzez jej wkład w całokształt sukcesu biznesowego firmy. Od strategii i projektowania po bieżące działania operacyjne, Accenture pomaga klientom uzyskać wysoką wydajność, tworząc bardziej efektywną, bezpieczną i elastyczną infrastrukturę, dającą wymierne korzyści. Nasza infrastruktura pozwala na analizę i dostosowanie się do potrzeb biznesowych. Uzyskujemy to poprzez połączenie naszej wizji transformacji technologicznej z doświadczeniem operacyjnym. Taka implementacja zarządzania usługami pozwala na osiągnięcie strategicznej spójności struktur.

Poznaj kilka powodów dla których nasi klienci wybrali Accenture:

 • Globalny zasięg i skala
  Mamy ponad siedemnastoletnie doświadczenie operacyjne w outsourcingu infrastruktury i 13.000 specjalistów wykonujących prace związane z tym obszarem. Mamy ponad 240 klientów outsourcingu infrastruktury technologicznej w 49 krajach. Dysponujemy strategicznymi lokalizacjami w Europie, Ameryce północnej i południowej oraz Azji i Pacyfiku, które obejmują swoim zasięgiem cały świat przez 24h siedem dni w tygodniu.

 • Pomagamy przedsiębiorstwom zmierzyć się z wyzwaniami biznesowymi. Mamy w tym szerokie doświadczenie
  Dzięki naszym badaniom nad najskuteczniejszymi firmami, wiemy jak ważne jest zarządzanie, dostarczanie, monitorowanie i pomiar IT, umożliwiające skuteczną działalność organizacji biznesowych. To jest podstawa naszego podejścia do relacji z klientami.

 • Kompetencje i szeroka znajomość branży
  Szeroka znajomość branży pozwala nam na zastosowanie kluczowych czynników sukcesu firmy w naszych rozwiązaniach outsourcingu infrastruktury, które ułatwiają klientom bieżące zarządzanie ich przedsiębiorstwem.

 • Doskonałość operacyjna
  Accenture jest znana z jej nieprzerwanego dążenia do doskonałości. Przewyższamy standardy branżowe i wykorzystujemy analizę biznesową w celu wygenerowania oszczędności. Mamy to w genach.

 • Niezależność technologiczna
  Stawiamy wysokie wymagania technologiczne, dlatego sami tworzymy obiektywne rozwiązania, które spełniają oczekiwania naszych klientów. Ponadto, mamy długoterminowe porozumienia w ramach strategicznych aliansów sektora technologicznego, co daje nam ugruntowaną wiedzę na temat różnych typów technologii i innowacji.

 • Elastyczność
  Współpracujemy z naszymi klientami w sposób, który wpasowuje się w ich kulturę organizacyjną i nadaje odpowiednie tempo ich organizacji. Oferujemy klientom szerokie spektrum rozwiązań, które odpowiadają ich obecnym i przyszłym potrzebom biznesowym. Podstawą architektury naszych transakcji są wzajemne korzyści uwzględniające możliwie najlepszy interes naszego klienta.

 • Firma globalna
  Funkcjonujemy spójnie na styku krajów, kultur i różnorodnych języków. Nasza współpraca z klientami charakteryzuje się kompetencją, wzajemnym zaufaniem i komfortem.

 • Zdolność integrowania usług
  Wielu klientów stosuje multisourcing, ale ma on swoją cenę w postaci dodatkowej złożoności procesów, wzrostu kosztów i odwrócenia uwagi od kluczowych zadań personelu wewnętrznego i kierownictwa. Dzięki naszemu zarządzaniu i integracji usług, jesteśmy szczególnie wyspecjalizowani w zarządzaniu potrzebami klienta z punktu widzenia wielości dostawców usług.

Nasze usługi

Accenture zapewnia trwałe zarządzanie infrastrukturą IT organizacji biznesowej, aby pomóc klientom pozyskać efektywną kosztowo, bezpieczną i elastyczną infrastrukturę, która pozwala na analizę i dostosowanie się do potrzeb biznesowych.

Accenture oferuje pojedyńcze rozwiązania (np. zarządzanie potencjałem) lub kompleksowe usługi, w które angażujemy centra świadczenia usług, aktywa, procesy i metodologie Accenture, biorąc pełną odpowiedzialność za całkowitą realizację jednej lub kilku spośród sześciu usług z obszaru outsourcingu infrastruktury (IO). W celu uzyskania lepszych wyników przez naszych klientów, wszystkie usługi z zakresu IO mogą być połączone z AO i/lub BPO.

 • Wsparcie techniczne

 • Zarządzanie otoczeniem miejsca pracy

 • Zarządzanie bazą danych

 • Zarządzanie siecią

 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

 • Zarządzanie IT

Tworzenie możliwości

 • Migracja usług. Accenture stosuje w pełni ustrukturyzowane rozwiązania, zmierzające do przeprowadzenia spójnej i uporządkowanej wymiany ludzi, procesów i technologii między organizacją biznesową klienta, a naszą firmą.

 • Zarządzanie usługami i kierownictwo. W celu zapewnienia nadzoru, nadawania kierunku i kształtu usługom z obszaru infrastructure outsourcing, Accenture opracowało efektywny model zarządzania, zgodnie ze strukturą: organ wykonawczy, kadra menedżerska i zespoły świadczenia usług.

Tworzymy programowe ramy organizacyjne w celu zapewnienia scentralizowanego planowania i kontroli bieżących operacji. Wdrażamy nasz proces zarządzania usługami biznesowymi, aby konsekwentnie równoważyć inwestycje i operacje infrastrukturalne z wymaganiami otoczenia biznesowego i odbiorcy końcowego. Oferujemy system zarządzania wynikami monitorujący powiązania biznesowe, infrastrukturę, operacje, relacje z klientem i redukcję kosztów. Współpracujemy z naszym pionem usług w obszarze konsultingu infrastrukturalnego, aby przeprowadzać wysokoefektywną transformację procesów IT.

 • Intergracja usług. Wszyscy nasi specjaliści z centrów świadczenia usług po stronie klienta, korzystają z tych samych najlepszych praktyk, metodologii i technologii, aby zapewnić klientom na całym świecie, zunifikowaną infrastrukturę usług, charakteryzujących się wysoką jakością. Ponadto, posiadamy wspólne obszary integrujące nas z kluczowymi organizacjami dostawców w celu zapewnienia spójności świadczenia usług.

 • Transformacja usług. Accenture współpracuje z klientami, w celu przekształcenia ich dotychczasowych wysokoefektywnych systemów infrastrukturalnych w jeszcze bardziej elastyczne, mierzalne, bezpieczne i reagujące na zmiany systemy podejmujące wyzwania konkurencyjnego otoczenia biznesowego przyszłości i prowadzące do osiągnięcia wysokiej efektywności.