Industrial equipment

Accenture wspiera Klientów pomagając im zwiększać efektywność w takich obszarach jak zarządzanie łańcuchem dostaw, tworzenie inteligentnych rozwiązań posprzedażowych oraz usług serwisowych.

Przegląd

W dzisiejszych skomplikowanych warunkach rynkowych, wzrost może wydawać się nieuchwytny. Mimo to, niektórym firmom sektora produkcji przemysłowej, udaje się utrzymać wysoki poziom wydajności i wzrostu gospodarczego. W jaki sposób?

Accenture przeprowadziło badania w celu określenia, co stanowi o utrzymywaniu wysokiej wydajności przez spółki sektora produkcji przemysłowej. Wyniki tych badań wskazują, że wiodące firmy osiągają wysoką wydajność dzięki stosowaniu się do czterech głównych założeń. Stanowią one filary decydujące o wysokiej wydajności, a należą do nich:

 • Globalna elastyczność: tworzenie elastycznego łańcucha wartości, aby wykorzystać możliwości wzrostu, niezależnie od tego, w jakim obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa się one pojawią.

 • Innowacyjność i wykorzystanie cen: wykorzystanie wiedzy o kliencie w celu skutecznego tworzenia nowych produktów i usług.

 • Wydajność: prowadzenie możliwie efektywnej działalności operacyjnej, silnie zbilansowanej, umożliwiającej dokonanie niezbędnych strategicznych akwizycji.

 • Wydajność pracowników: angażowanie pracowników do stałego i konsekwentnego poszerzania swojego doświadczenia i rozwijania kompetencji.

Filary te odznaczają się szczególnymi możliwościami, które pozwalają wysokoefektywnym firmom wyróżniać się na tle otoczenia konkurencyjnego. Accenture może pomóc przedsiębiorstwom sektora produkcji przemysłowej rozwijać ten potencjał, a także skutecznie integrować go z pozostałymi czynnikami sukcesu, w celu tworzenia realnej przewagi konkurencyjnej.

Dlaczego Accenture

Accenture posiada głęboką wiedzę sektorową, świadomość biznesową oraz globalne zasoby z obszaru produkcji przemysłowej, co pozwala na skuteczne wsparcie klientów w osiąganiu wysokiej wydajności i odpowiednie wykorzystywanie środków produkcji – parku maszynowego.

Możemy współpracować z dostawcami maszyn przemysłowych, w celu wspierania ich w procesie możliwie efektywnego wykorzystania czterech filarów determinujących wysoki wzrost w ich sektorze, poprawie wydajności i zwiększeniu rentowności na poziomie wyniku finansowego.

 • Głęboka wiedza sektorowa: od wielu lat z powodzeniem oferujemy nasze usługi dla tej branży, o czym świadczą sukcesy we wspieraniu globalnych dostawców maszyn przemysłowych, w procesie poprawy ich wydajności.

 • Pomysłowe rozwiązania: nasze dogłębne badania nad wysoką wydajnością przedsiębiorstw tego sektora, gwarantują, że posiadamy możliwości zrozumienia jego podstaw. Jako największy na świecie dostawca usług doradczych w zakresie zarządzania, posiadający szerokie zasoby wybitnie kompetentnych specjalistów, stanowimy wyjątkową organizację mogącą pomóc firmom lepiej wdrażać innowacyjne rozwiązania, budujące przewagę konkurencyjną.

 • Globalny zasięg: globalny zasięg działalności Accenture, sprawia, że jak nikt inny, jesteśmy w stanie poznać i zrozumieć typową dla lokalnych rynków specyfikę ich funkcjonowania. Accenture Global Delivery Network oznacza, że producenci maszyn przemysłowych mogą korzystać z kwalifikacji i możliwości jakie stanowią globalne zasoby, wpływając na skalowalność i elastyczność procesów biznesowych.

 • Zaawansowany rozwój technologiczny: funkcje umożliwiające osiągnięcie wysokiej wydajności mogą być lepiej wykorzystywane dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii. Accenture jest wyjątkową organizacją potrafiącą lepiej niż ktokolwiek inny zbudować i skutecznie wdrożyć innowacyjne i zaawansowane technologie, umożliwiające globalne zarządzania procesami wpływającymi na podwyższenie efektywności poziomu świadczonych usług.

Nasze usługi

Zakres usług i możliwości firmy Accenture może pomóc przedsiębiorstwom sektora produkcji maszyn przemysłowych osiągnąć poprawę wyników w oparciu o cztery filary stanowiące o wysokiej wydajności biznesu. W zależności od twoich potrzeb, nasze usługi mogą być świadczone indywidualnie bądź w formie kompleksowego procesu obejmującego pełen zakres usług doradczych. Możemy również przejąć wybrane elementy procesów biznesowych w drodze elastycznego outsourcingu, dzięki czemu będziesz mógł całkowicie skoncentrować się na własnej działalności podstawowej.

Globalna elastyczność: Tworzenie elastycznego łańcucha wartości, który prowadzi do wykorzystywania szans na wzrost niezależnie od momentu ich spostrzeżenia.

 • Outsourcing Procesów Biznesowych (BPO): nasza globalna sieć centrów świadczenia usług, umożliwia ci stworzenie globalnej organizacji, posiadającej dostęp do pełnego zakresu najwyższych kompetencji, przy relatywnie najniższym koszcie, co pozwala na zoptymalizowanie globalnego łańcucha dostaw.

 • Strategia korporacyjna: pomożemy ci stworzyć strategię korporacyjną, umożliwiającą sprostanie celom biznesowym. Stworzyliśmy specjalny model, który z powodzeniem wspomaga producentów urządzeń przemysłowych w obszarze penetracji chińskiego rynku.

Innowacyjność i wykorzystanie cen: korzystanie z wiedzy klienta w celu efektywnego tworzenia nowych produktów i usług.

 • Zarządzanie relacjami z klientem: szeroki zakres naszych usług zarządzania relacjami z klientami, ma na celu świadczenie usług w oparciu o wiedzę o klientach, skutecznie tworząc strategię cenową, która działa na rzecz optymalizacji portfela produktów oraz rozwój wyspecjalizowanych usług.

 • Labolatoria technologiczne Accenture: nasze zasoby dedykowane zadaniom z obszaru badań i rozwoju, pomagają w tworzeniu nowych produktów oczekiwanych przez rynek.

Zwiększona wydajność: doskonała obsługa w obszarze działalności operacyjnej, oparta na silnym zrównoważeniu prowadzonych działań, jako niezbędne czynniki w zakresie przeprowadzania skutecznych akwizycji strategicznych.

 • BPO zamówień: możemy wesprzeć Cię w obszarze optymalizacji funkcjonowania zamówień lub w pełni przejąć za nie odpowiedzialność.

 • BPO finansów i księgowości: Accenture może pomóc przekształcić funkcjonowanie procesów zarządzania finansami firmy, w celu zwiększenia jej wydajności.

 • Outsourcing usług: pomagamy w transformacji procesów biznesowych wpływając na poprawę elastyczności i wydajności, poprzez konsulting lub przez częściowe zaangażowanie usług outsourcingu.

Wydajność pracowników: angażowanie pracowników do stałego i konsekwentnego poszerzania swojego doświadczenia i rozwijania kompetencji.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi: nasz program może pomóc ci zoptymalizować wszystkie aspekty zarządzania talentami i stworzyć model kultury organizacyjnej opartej na wartościach.

 • BPO procesów kształcenia: platforma Accenture eLearning może pomóc w wykorzystaniu doświadczenia, w celu zwiększenia wydajności pracowników oraz wsparcia celów biznesowych.