Health and Public Services

Accenture oferuje usługi dla sektora służby zdrowia i sektora publicznego na całym świecie.

Przegląd

Nasz zespół odpowiedzialny za sektor rynku farmaceutycznego i służby zdrowia jest zaangażowany w świadczenie usług na rzecz organizacji ochrony zdrowia, instytucji rządowych i innych jednostek usług publicznych na całym świecie, wspierając je w drodze do osiągnięcia wysokiej efektywności w obliczu skomplikowanych wyzwań.

Dlaczego Accenture

Jako jedna z wiodących na świecie firm konsultingowych w obszarze zarządzania i usług technologicznych, pomagamy naszym Klientom w lepszym świadczeniu usług o charakterze publicznym, ekonomicznym i zdrowotnym na rzecz społeczeństwa.

Nasze usługi

  • Zarządzanie Granicami
  • Służby Celne
  • Obronność
  • Edukacja
  • Opieka Zdrowotna
  • Usługi Społeczne
  • Zdrowie Publiczne
  • Bezpieczeństwo Publiczne
  • Transport Publiczny
  • System Fiskalny