Finance and enterprise performance

Accenture współpracuje ze swoimi klientami w celu dostarczania i rozwijania innowacyjnych narzędzi, które mogą przyczynić się do korzystnej transformacji zdolności do zarządzania efektywnością i finansami organizacji.

Przegląd

Posiadamy szerokie doświadczenie, globalne zasoby najbardziej wartościowych aktywów oraz głęboką wiedzę, które z sukcesem pomagają dyrektorom finansowym tworzyć dodatkową wartość oraz ułatwiają naszym klientom stawać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub instytucją rządową.

Operacje Finansowe skupiają się na skutecznym i efektywnym funkcjonowaniu usług wsparcia, w celu tworzenia silnych podstaw do osiągnięcia perfekcji w zarządzaniu efektywnością i finansami.

Corporate Finance wspiera dyrektorów finansowych w rozwijaniu niezbędnych kompetencji corporate finance, w celu umożliwienia jej osiągnięcia wysokiej efektywności.

Zarządzanie Efektywnością Organizacji umożliwia organizacjom powiązanie strategii z realizacją w celu osiągania trwałej i wysokiej rentowności, która jest kluczowa dla budowy sprawnych organizacji biznesowych i instytucji administracji publicznej.

Dlaczego Accenture

Rozwiązania z zakresu Operacji Finansowych, wspierają dyrektorów finansowych w planowaniu i wdrażaniu podstawowych procesów wsparcia, pomagając zwiększać efektywność operacyjną, podnosić jakość usług, usprawniać procesy oraz redukować koszty.

Nasze rozwiązania w obszarze Corporate Finance kompleksowo odpowiadają potrzebom kierownictwa odpowiedzialnego za obszar finansów, w dobie coraz bardziej złożonego i zintegrowanego otoczenia rynkowego.

Rozwiązania Accenture z zakresu usług Zarządzania Efektywnością Organizacji, mogą w gruntownym stopniu poprawić ich możliwości organizacji do przygotowywania, integrowania i analizowania szerokiego zakresu informacji finansowych, operacyjnych oraz informacji o konkurencji i otoczeniu rynkowym, w celu zapewnienia trwałej i wysokiej wydajności organizacji.

Nasze usługi

Operacje finansowe

 • Operacje finansowe: przegląd

 • Osiąganie wysokiej wydajności dzięki Usługom Wspólnym

 • Dostosowywanie technologii do potrzeb Finansów

 • Outsourcing usług finansowych i księgowych

 • Analiza i projektowanie organizacji

 • Usprawnianie procesów

Corporate Finance

 • Rozwiązania Accenture z zakresu Analizy Porównawczej

 • Corporate Finance: przegląd

 • Strategia Finansów

 • Maksymalizacja efektywności podatkowej

 • Maksymalizacja efektywności operacyjnej funkcji skarbu

Zarządzanie Efektywnością Organizacji

 • Rozwiązania planistyczne Accenture dla Oracle Enterprise Performance Management

 • Dostosowywanie technologii na potrzeby Zarządzania Efektywnością Organizacji

 • Outsourcing usług zarządzania efektywnością organizacji

 • Wskaźniki, sprawozdawczośći analizy

 • Przegląd usług z zakresu zarządzania finansami i efektywnością organizacji

 • Planowanie, budżetowanie i prognozowanie

 • Analiza Wartości dla Akcjonariuszy