Accenture Interactive – Digital Marketing

Accenture Interactive oferuje usługi z zakresu digital marketingu klientom chcącym rozwijać się jeszcze szybciej w nowoczesnym, cyfrowym świecie.

Przegląd

Accenture Interactive pomaga klientom w osiągnięciu wysokiej wydajności w marketingu cyfrowym, analizie marketingowej i zarządzaniu mediami, a także otwiera drogę do opanowania narzędzi sprawnego i inteligentnego marketingu.

Wraz z rozwojem cyfryzacji marketing staje się coraz bardziej złożony, rozproszony i kosztowny, a w rezultacie trudniejszy do zarządzania. Firmy walczą różnymi kanałami o utrzymanie już pozyskanych klientów. Witryny internetowe mediów społecznych, z treściami tworzonymi przez użytkowników, wymagają wyższego stopnia dopasowania i dostosowania.

Zwycięzcami zostaną te firmy, którym z sukcesem uda się, obniżyć koszty i podnieść poziom dostosowania do potrzeb klienta. W jaki sposób? Poprzez konsolidację rozdrobnionych właściwości stron internetowych na jednej platformie. Przez zdobywanie coraz bardziej wyrafinowanej i głębokiej wiedzy o użytkowniku końcowym, wykorzystując odpowiednie doświadczenie w celu tworzenia właściwej treści i prezentowania odbiorcom holistycznego podejścia, a także poprzez optymalizację wszelkich działań marketingu typu online i offline, tak, aby podejmowane aktywności przyniosły rezultat ujęty w wyniku finansowym.

Accenture Interactive współpracuje z klientami w celu obniżenia ich kosztów, jak również podniesienia poziomu ich wydajności i dostosowania do odbiorcy.

Dlaczego Accenture

Accenture Interactive towarzyszy przedsiębiorstwom w ich drodze do sprawnego i inteligentnego marketingu, który ma na celu pomoc spółkom w osiągnięciu wysokiej wydajności. Czas i stopień zaawansowania tego procesu zależy od indywidualnych potrzeb klienta. Jednak cel pozostaje niezmienny: wsparcie klientów w osiągnięciu znacznie bardziej elastycznych, wydajnych i skalowalnych sposobów dotarcia do odbiorców, poprzez świadczenie im usług i zachowanie ich lojalności.

Osiągamy to poprzez:

 • Wykorzystanie analizy u podstaw naszej działalności

 • Przejście od rozwiązań punktowych do zintegrowanych platform

 • Świadczenie usług kompleksowego zarządzania rozwiązaniami

 • Optymalizację inwestycji w różne kanały cyfrowe i tradycyjne

 • Wykorzystanie wartości poprzez poprawę skuteczności w pozyskiwaniu klientów i efektywność konwersji

Accenture Interactive dostarcza wiedzę i przekuwa ją w działanie.

Nasze usługi

Nasze usługi obejmują wszystkie aspekty marketingu cyfrowego, analizę marketingową i zarządzanie mediami. Stosowane przez nas metody i posiadane zasoby, łączą działania z obszarów marketingu i IT, wykorzystując je w realizacji wspólnego celu końcowego: dostosowania do potrzeb klienta.

Accenture Interactive oferuje rozwiązania umożliwiające sprostanie wyzwaniom nowego paradygmatu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem:

Konsultingu Cyfrowego
Nasi eksperci w dziedzinie marketingu cyfrowego wspierają klientów w:

 • Skuteczniejszym promowaniu marki wykorzystując narzędzia Internetu, usług mobilnych i innych interaktywnych kanałów

 • Wykraczaniu poza ramy marketingu typu online poprzez włączenie dodatkowych kanałów cyfrowych w systemie „marketing mix” – np. powiadomienia mobilne

 • Projektowaniu, dostarczaniu i zarządzaniu istotnymi, połączonymi doświadczeniami z zakresu wszystkich kanałów cyfrowych, płynnie integrując je z narzędziami marketingu tradycyjnego.

 • Włączenie narzędzi marketingowych w czasie rzeczywistym i w sposób zautomatyzowany

Analizy Marketingowej
Nasz zespół Marketing Analytics koncentruje się na badaniu, zarządzaniu, oraz analizie wyników w celu maksymalizowania efektywności i optymalizacji zwrotu z inwestycji marketingowych.

Osiągamy to poprzez:

 • Optymalizację parametrów w stosunku do najlepszej oceny wyników marketingowych

 • Rozwijanie nowych platform monitorowania wydajności

 • Umożliwienie podejmowania korzystniejszych decyzji biznesowych

Zarządzania Mediami
Nasz zespół Zarządzania Mediami pomaga klientom w mierzeniu, zarządzaniu i analizie zasobów mediowych typu offline i online, zapewniając komplementarny charakter ich funkcjonowania. Nasze podejście pomaga w optymalizacji zakupów w obszarze mediów i ruchu. Umożliwiamy klientom identyfikować nowe kierunki rozwoju, obszary cross-sellingu i up-sellingu, dążąc do uzyskania możliwie największych korzyści z inwestycji w media.

 • Współpracujemy z ponad połową spośród 100 największych reklamodawców na świecie wg Advertising Age.

 • Dokonujemy audytu wydatków reklamowych o łącznej wartości globalnej przekraczającej 14 miliardów dolarów w ujęciu rocznym. To ponad 5 razy więcej niż audyt naszego najbliższego konkurenta.

 • Jesteśmy obecni na rynkach międzynarodowych, których wydatki na media stanowią 90% globalnych wydatków na ten segment w skali świata.