Capital Markets

Accenture pomaga firmom działającym na rynkach kapitałowych w Polsce w osiągnięciu wysokiej wydajności pomimo presji odnośnie globalizacji.

Przegląd

Rynki kapitałowe zawsze charakteryzowały się kilkoma kluczowymi cechami, które prawdopodobnie nie tylko pozostaną aktualne w przyszłości, ale jeszcze zyskają na znaczeniu, wraz z postępującą transformacją globalnej gospodarki w kierunku ‘wielobiegunowego świata’. Do tych cech zaliczamy:

 • nacisk na marże

 • nagły wzrost konkurencji.

 • konieczność tworzenia nowych produktów oraz sprawnego i szybkiego wprowadzania ich na rynek

Osiągnięcie i utrzymanie przez instytucje funkcjonujące na rynkach kapitałowych wysokiej efektywności w przyszłości, będzie jeszcze trudniejsze niż dotychczas, dlatego warto podjąć współpracę z Accenture, firmą która posiada szerokie doświadczenie, wiedzę i kompetencje, pomocne w realizacji celów organizacji.

Accenture współpracuje z:

 • 9 spośród 10 największych światowych instytucji powierniczych na świecie

 • 12 spośród 20 największych firm zarządzania aktywami na świecie

 • 12 giełdami prowadzących obrót akcjami, towarami oraz instrumentami pochodnymi.

Dlaczego Accenture

Od 2003 roku, Accenture prowadzi badania na określeniem parametrów wysokiej wydajności, koncentrując się nad przewagami trwałego wzrostu i wydajności wykraczającej ponad przeciętną, względem innych organizacji z najbliższego otoczenia konkurencyjnego, uwzględniając przy tym również wpływ cykli gospodarczych, a nawet pokoleń zmieniających się menedżerów. Celem tych badań jest dążenie do poznania i zrozumienia, tych działań, które predysponują wybrane przedsiębiorstwa stać się tymi najlepszymi, tak, aby niniejsze rozwiązania móc zastosować wśród swoich klientów i umożliwić im osiągnięcie wysokiej wydajności.

Badania te – uznane przez Harvard Business Review za jedne z 10 najbardziej wartościowych inicjatyw w swojej dziedzinie – obejmują sektor usług finansowych. Nasze badania pokazały, że istnieją trzy filary decydujące o wysokiej wydajności przedsiębiorstw: skoncentrowanie na rynek i pozycja rynkowa, wyjątkowe zdolności oraz szczególna struktura wydajności. Ponadto okazało się, że firmy świadczące usługi finansowe powinny przestrzegać dwóch zasad w celu przekształcenia ich działalności w kierunku wysokiej wydajności. Zasady te są jeszcze bardziej istotne teraz w obliczu postępujących zmian wielobiegunowego świata:

 • Zróżnicowanie zewnętrzne. W globalnym świecie, wydajne przedsiębiorstwa, powinny sprawnie dostosowywać się do gwałtownie zmieniającego się otoczenia oraz sprawnie tworzyć i wprowadzać na rynek nowe produkty.

 • Uproszczenie wewnątrz. Aby umożliwić dokonanie niniejszego zróżnicowania bez konieczności wdrażania kosztownych systemów i złożonych procesów, organizacje o wysokiej wydajności, powinny zmierzać do usprawnienia zarówno lokalnych jak i globalnych operacji. Wyzwaniem jest zbudowanie takich modeli operacyjnych, które będą obsługiwać zewnętrzne zróżnicowanie oraz, które będą zarządzać wewnętrznymi konfliktami między wymaganą skalą operacji globalnych i koniecznością podejścia zorientowanego na klienta.

Nasze usługi

Accenture pomaga bankom inwestycyjnym, giełdom, instytucjom, rozliczeniowym, firmom zarządzającym aktywami i typu health management, inwestorom indywidualnym oraz brokerom i dealerom, w procesie transformacji ich działalności w celu osiągnięcia wysokiej wydajności. Do naszych usług dla sektora rynków kapitałowych należą:

 • Handel i rozliczenia
  Przekształcenia front-, middle- oraz back-office do spraw operacji tradingowych (handlu papierami wartościowymi), oraz zarządzania ryzykiem.

 • Wymiana i usługi rozliczania
  Pomoc na rzecz instytucji finansowych w podejmowaniu wyzwań związanych z z działalnością na rynkach globalnych.

 • Zarządzanie aktywami i wealth management/private banking
  Tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych na potrzeby zarządzania aktywami klientów zamożnych w ramach programów wealth management i private banking.

Obok naszych podstawowych usług, oferujemy także profesjonalną obsługę specjalistycznych transakcji, odpowiadającą na potrzeby rynków kapitałowych:

 • Fuzje i przejęcia

 • Zarządzanie ryzykiem i regulacjami

 • Talent & Organization Performance

 • Outsourcing usług finansowych

 • Outsourcing procesów biznesowych

 • Rozwiązania w obszarze jakości danych na potrzeby procesów zarządzania ryzykiem i regulacjami