CAPABILITY


Bundled Outsourcing

Bundled Outsourcing to innowacyjne podejście do outsourcingu, które łączy wiele funkcji biznesowych w osobie jednego dostawcy usług.

Przegląd

W obecnej sytuacji gospodarczej, outsourcing zintegrowany (bundled outsourcing) może odegrać kluczową rolę we wspieraniu przedsiębiorstw w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej i osiąganiu wysokiej wydajności.

Outsourcing zintegrowany może pomóc przedefiniować działania back-office, zmniejszając koszty i zwiększając elastyczność strategiczną przy jednoczesnym uproszczeniu złożonych funkcji.

Accenture ma globalne możliwości oraz szeroką wiedzę procesową, która umożliwia przejęcie odpowiedzialności za wiele procesów biznesowych, w celu pomocy klientom w osiągnięciu wysokiej efektywności.

Dlaczego Accenture

Accenture ma doświadczenie i możliwości, aby pomóc organizacjom w integracji procesów biznesowych i IT w jednym pakiecie na rzecz maksymalizacji wartości.

 • Szeroka gama usług: Accenture posiada obszerną i kompleksową ofertę usług outsourcingowych, obejmującą aplikacje, infrastrukturę i outsourcing procesów biznesowych.

 • Globalny zasięg: Accenture Global Delivery Network jest największą i najbardziej zróżnicowaną grupą technologii, procesów biznesowych oraz outsourcingu specjalistów na świecie. Zapewnia integrację systemów, outsourcing aplikacji, infrastruktury i procesów biznesowych oraz usługi i rozwiązania z obszaru konsultingu technologicznego.

 • Bogate doświadczenie i umiejętności: Accenture ma ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu usług outsourcingowych i prowadzi ponad 650 projektów outsourcingowych.

Accenture współpracuje z klientami w celu:

 • Zmniejszenia ryzyka operacyjnego: Współpraca z jednym dostawcą znacznie zmniejsza potencjalne niepowodzenia.

 • Uproszczenia procesu zarządzania: Klienci zarządzają tylko jedną relacją biznesową, ograniczając tym samym obciążenia administracyjne i niwelując konieczność poszukiwania innych dostawców.

 • Redukcji kosztów i zapotrzebowania: Pojedyncza platforma zmniejsza zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy oraz redukuje koszty jego rozbudowy, utrzymania i licencji.

 • Poprawy wydajności: Automatyzacja procesów manualnych i działań takich jak eliminacja błędów, może skutkować wzrostem produktywności i skróceniem czasu wykonywania operacji.

Wyniki Accenture mówią same za siebie:

 • Poprzez integrację finansów, rachunkowości i zamówień, Microsoft usprawnił kontrolę wewnętrzną i zwiększył efektywność o 35%.

 • Poprzez integrację finansów i rachunkowości oraz HR i IT, Thomas Cook zredukował koszty o 140 mln GBP w jedyne 18 miesięcy. Działania te usprawniły również integrację potransakcyjną Thomas Cook i MyTravel.

 • Caixa Catalunya wykorzystuje outsourcing infrastruktury i aplikacji w celu dostarczenia wyższej jakości usług IT przy jednoczesnej redukcji kosztów o ok. 30%.

Nasze usługi

W dążeniu do osiągnięcia wysokiej wydajności, wiele procesów biznesowych można zintegrować, aby zredukować koszty, poprawić konkurencyjność i ukierunkować organizację na wzrost. Niektóre typowe przykłady obejmują:

 • Zamówienia i HR

 • Kształcenie i HR

 • Finanse i zamówienia

 • Finanse i HR

 • Outsourcing IT w połączeniu z co najmniej jednym procesem biznesowym