CAPABILITY


Utilities BPO

Wielu firmom działającym w sektorze publicznym trudno jest nadążyć za zmianami, które obecnie dokonują się w gospodarce.

Przegląd

Niniejsze zmiany dotyczą: koordynacji procesów, zarządzania kosztami czy obsługi platform technologicznych. Wsparcie z zewnątrz jest często niezbędne, a korzyści płynące z outsourcingu procesów biznesowych (BPO) mogą okazać się pomocne.

Grupa Accenture odpowiedzialna za BPO w sektorze usług komunalnych powstała w 2003 roku w celu zapewnienia pakietu działań obejmujących outsourcing na wysoką skalę i dedykowanych w szczególności przedsiębiorstwom tego segmentu. W ostatnich latach wraz z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym i nowymi regulacjami oraz trendami środowiskowymi, konsumenckimi i technologicznymi, zainteresowanie korzystaniem z usług komunalnych znacznie wzrosło.

Accenture pomaga obecnie ponad 30 firmom z sektora publicznego:

 • Dostosowując je do wyzwań światowej gospodarki i tego konkretnego sektora.

 • Zmniejszając ogólny poziom kosztów.

 • Poprawiając przepływy gotówkowe i płynność finansową.

 • Podnosząc satysfakcję klientów.

 • Posługując się kluczowymi czynnikami generującymi wartość przedsiębiorstw.

Skuteczność zastosowanych rozwiązań BPO w sektorze usług komunalnych, opiera się na:

 • Budowie spójnych i przewidywalnych usług świadczonych przez wysoce zautomatyzowany back office.

 • Skoncentrowaniu się na najważniejszych czynnikach wpływających na poprawę funkcjonowania firmy: obsłudze kosztów i poziomie zadowolenia klienta.

 • Oferowaniu kompleksowych rozwiązań.

 • Usprawnianiu funkcjonowania organizacji poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii informatycznych, aplikacji i infrastruktury.

Pobierz broszurę
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak sprostać wyzwaniom stojącym obecnie przed sektorem usług komunalnych, pobierz broszurę High Performance Business for Utilities [PDF, 405KB].

Dlaczego Accenture

Organizacje sektora usług komunalnych poszukują doświadczonych dostawców usług outsourcingowych, którym będą mogły zaufać i którzy pomogą im stawić czoła wyzwaniom rynkowym, sukcesywnie wskazując kierunki rozwoju, umożliwiające osiągnięcie ich celów biznesowych. Z wielu istotnych powodów Accenture jest często dostawcą takich rozwiązań:

 • Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie we współpracy ze spółkami dostarczającymi energię elektryczną, gaz, wodę (nasze usługi świadczymy dla 18 spośród 30 największych światowych firm usług publicznych). Rozwiązania Accenture wpływają na codzienne życie ponad 40 milionów obywateli na całym świecie.

 • Narzędzia Accenture ujęte w ramach BPO dla sektora usług komunalnych wspierają naszych klientów w osiągnięciu wysokiej skali, redukcji kosztów operacyjnych, dostępie do nowych możliwości oraz światowej klasy technologii i procesów, które prowadzą do wysokiej wydajności.

 • Uznani przez analityków za jednego z największych na świecie dostawców rozwiązań BPO dla sektora usług komunalnych, zatrudniamy ponad 5 000 pracowników w 8 krajach (Kanada, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, Filipiny, Indie i Argentyna), a nasza obsługa funkcjonuje w systemie 24h/dobę przez 7dni w tygodniu.

Referencje klientów są najlepszym dowodem naszej skuteczności:

Podejście Accenture wykorzystujące koncentrację na wynikach i na satysfakcji klienta, zaowocowało dokonaniem inwestycji na poziomie przekraczającym 100 mln USD.

Dzięki naszej współpracy firma wykorzystuje ponad 50 dostępnych zasobów, w tym: procesy, metodologie, pełne cykle praktyk obsługi klienta i zarządzania relacjami, dostarczające wymierne i trwałe korzyści, polegające na konsekwentnym osiąganiu 99% skuteczności według wskaźników mierzących jakość obsługi klienta.

,,Współpraca jaką podjęliśmy wspólnie z Accenture w obszarze outsourcingu, pozwoliła nam skupić się na naszej podstawowej działalności, w czasie poważnych wyzwań rynkowych. Ponadto udało nam się zrealizować plan redukcji kosztów, w stopniu wykraczającym poza pierwotnie zakładany. Na przestrzeni 4 lat naszej współpracy z Accenture, udało nam się uzyskać 6 mln USD oszczędności. Według naszych szacunków, w najbliższej przyszłości, wartość spodziewanych oszczędności powinna wynieść kolejne 250 mln USD."

- Alister Cowan, były Dyrektor Finansowy, BC Hydro

,,Dzięki osiągniętemu efektowi skali, najlepszym specjalistom, autorskim technologiom i całodobowej obsłudze przez Accenture Global Delivery Network, Accenture BPO w sektorze usług komunalnych dostarcza usługi na tak wysokim poziomie, którego nie bylibyśmy w stanie osiągnąć samodzielnie i pozwala na wygenerowanie istotnych oszczędności. Ponadto, obecnie doświadczamy w Enbridge, najwyższego od 10 lat, poziomu zadowolenia naszych klientów. Doceniamy poziomu usług, które otrzymujemy i które możemy dostarczać naszym klientom. Osoby, z którymi współpracujemy na co dzień wykonują doskonałą pracę w imieniu naszym i w imieniu naszych klientów."

-Mike Mees, Dyrektor ds. Obsługi klienta, Enbridge

Nasze usługi

Rozwiązania Accenture obejmujące BPO w sektorze usług komunalnych zapewniają kompleksową ofertę i zasoby przeznaczone w szczególności na potrzeby outsourcingu dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz umożliwiają osiągnięcie wysokiej efektywności. Podstawowe funkcje objęte tymi usługami to:

 • Cykl konwersji gotówki - okres rozliczeń, terminy płatności i okres spływu należności.

 • Działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb klienta - w pełni zintegrowane operacje off-shore, near-shore i on-shore

 • Field Service Operations - obejmujący transformację inteligentnych systemów pomiarowych i pełen zakres opcji AO.

Związana z tymi usługami szeroka gama zaawansowanych procesów, systemów, narzędzi i ludzi, koncentruje się na zapewnieniu klientom satysfakcji z dostarczanych im usług, zachowując obniżony poziom kosztów, ryzyka i dynamizując tempo pozytywnych zmian.