CAPABILITY


Finance and Accounting BPO

Dyrektorzy działów finansowych wszystkich sektorów gospodarki mają wyznaczony jeden cel: stworzenie światowej klasy jednostki finansowej.

Przegląd

Oznacza to organizację sprawną i skuteczną, funkcjonującą w oparciu o spójne procesy, jednolite technologie i stabilne środowisko kontroli, w celu osiągnięcia wysokiej wydajności w wymagających warunkach rynkowych.

Rozwiązania Accenture w obszarze BPO usług finansowych i księgowych pomagają międzynarodowym organizacjom biznesowym, osiągnąć wysoką efektywność poprzez budowę skutecznej i sprawnej organizacji finansowej. W dzisiejszej gospodarce, możemy pomóc tym firmom patrzeć w przyszłość i zdefiniować kierunek rozwoju w oparciu o zasadę „tworzenia więcej za mniej”. Ponadto pokazujemy firmom jak dostrzegać i wykorzystywać możliwości, aby zdobyć silną pozycję rynkową, w chwili ponownego ożywienia gospodarki.

Nasze relacje z klientami zostały nagrodzone m.in.:

 • Microsoft i Accenture: Laureaci Outsourcing Excellence Award 2008 dla najbardziej strategicznego aliansu.

 • Thomas Cook i Accenture: Laureaci Outsourcing Excellence Award 2007 dla najlepszej transakcji w UE.

Nasze usługi

Nasze możliwości obejmują pełen zakres rozwiązań BPO w ramach usług finansowych i księgowych na przestrzeni całego łańcucha wartości.

Procure to pay

 • Procesy transakcyjne, w tym spłaty zobowiązań, obsługa kosztów podróży i wydatków.

 • Integracja finansowa, w tym uzgodnienia po stronie sprzedaży, zarządzanie interfejsem i kontrola poprawności dokonywanych płatności.

 • Help desk, samoobsługowe portale sprzedaży.

Order to cash

 • Obsługa należności, w tym zarządzanie procesem ściągania należności, prowadzenie ksiąg i operacji gotówkowych.

 • Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami, w tym zarządzanie umowami i zamówieniami sprzedaży oraz wnioskami i zapytaniami Klientów.

 • Analizy Order-to-cash, w tym zatwierdzanie płatności, zarządzanie operacjami kredytowymi i polityką zabezpieczenia przychodów.

Sprawozdawczość

 • Aktywa i procesy transakcyjne, w tym obejmujące aktywa trwałe, rozliczenia z jednostkami zależnymi, zarządzanie środkami pieniężnymi.

 • Zamykanie okresów rozliczeniowych, integrowanie danych, w tym utrzymanie danych, uzgodnienia, analizy.

 • Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i instytucji rządowych, raportowanie finansowe, podatkowe, zarządcze i prawne.