CAPABILITY


Automotive Services Overview

Accenture has worked with leading automotive manufacturers, providing automotive services and technology to help them become high performers.

Overview

Łącząc doświadczenie oraz znajomość procesów biznesowych i rynkowych z unikalną wiedzą o istniejących i nowoczesnych technologiach, Accenture opracowało szereg innowacyjnych i kompleksowych usług dla przemysłu motoryzacyjnego, które pozwalają stworzyć przewagę konkurencyjną na tym wymagającym rynku.

Międzynarodowi eksperci Accenture wsparci wypracowanymi narzędziami i rozwiązaniami stanowią siłę umożliwiającą identyfikację potencjału i jego efektywne wykorzystanie

Dlaczego Accenture
Poprzez wdrażanie tych rozwiązań, możemy pomóc naszym klientom zidentyfikować i rozpocząć działalność na nowych rynkach. Wspieramy klientów w generowaniu wyższych przychodów na rynkach, na których już funkcjonują. Poprawiamy efektywność operacyjną. Pomagamy przedsiębiorstwom dostarczać ich produkty i usługi w sposób bardziej skuteczny, przyczyniając się do zwiększania przewagi konkurencyjnej.

Rozwiązania Accenture z obszaru rynku motoryzacyjnego, to m.in.:

 • Obsługa posprzedażowa, obejmująca systemy gwarancji i logistykę części zamiennych
 • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
 • Finanse
 • Usługi efektywności inżynieryjnej (Performance Engineering)
 • Systemy zamówień, outsourcing i utrzymanie aplikacji
 • Sprzedaż i marketing
 • SAP
 • Zarządzanie talentami

Ponadto, dzięki wykorzystaniu naszej sieci Automotive Solution Centers, jesteśmy w stanie dostarczyć nasze rozwiązania w sposób efektywny kosztowo, przy ograniczonym poziomie ryzyka.

Dlaczego Accenture

Specific Services

 • Accenture Global Manufacturing Business Solution
  Accenture Global Manufacturing Business Solution (AGMBS) pomaga klientom z sektora motoryzacyjnego, osiągać wysoką efektywność poprzez dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań biznesowych dla przemysłu, udostępnianych w ramach aplikacji SAP. Koncentrując się na podstawowych procesach sektora motoryzacyjnego, AGMBS oferuje kompleksowe rozwiązania, oparte na modelach budowania wartości.

 • Operacyjne rozwiązania Accenture dla sektora motoryzacyjnego, w obszarze zarządzania produkcją i zamówieniami (OPERA)
  Accenture rozwinął głęboką wiedzę w zarządzaniu procesami produkcji w sektorze motoryzacyjnym, wykorzystując doświadczenia z projektów świadczonych na rzecz wiodących globalnych producentów rynku motoryzacyjnego i dostawców oryginalnego sprzętu samochodowego. OPERA jest systemem autorskich rozwiązań Accenture, opartych na technologii SAP, dedykowanych sektorowi motoryzacyjnemu, które pomagają przedsiębiorstwom optymalizować procesy produkcji. Zawierają one niestandardowe funkcje, które obejmują główne procesy wykorzystywane przez podmioty przemysłu motoryzacyjnego. Rozwiązania OPERA pomagają firmom przyspieszyć optymalizację procesów, jak również wpływają na redukcję kosztów wdrażania rozwiązań SAP w obszarze produkcji.

 • Accenture Parts Enterprise Architecture (PEA)
  Rozwiązania PEA Accenture, pomagają firmom motoryzacyjnym w rozwoju i poprawie funkcjonowania procesów serwisowych i wymiany części, uznając ich rolę za kluczową w generowaniu zysków i budowaniu trwałych relacji z klientami. Ten system rozwiązań Accenture opiera się na ponad dziesięciu latach doświadczenia naszej firmy w światowym rynku handlu częściami zamiennymi.

 • Zintegrowane rozwiązania Accenture w obszarze zamówień
  Zintegrowany system rozwiązań Accenture w obszarze zamówień, stanowi o sprawniejszym i bardziej opłacalnym modelu globalnego pozyskiwania i przetwarzania zamówień, a także wykorzystywaniu outsourcingu procesów biznesowych (BPO) dla materiałów innych niż strategiczne (bezpośrednie i pośrednie). Ponadto, system ten pozwala producentom OEM i dostawcom, podnosić ich pozycję negocjacyjną w procesach zamówień, prowadząc do obniżenia kosztów bezpośrednich i pośrednich przy zakupie materiałów, wykorzystywanych w produkcji.

 • Accenture Warranty Enterprise Architecture (WEA)
  Accenture pomaga klientom zredukować koszty związane z obsługą posprzedażową i zarządzaniem procesami gwarancyjnymi. WEA jest systemem autorskich rozwiązań Accenture, które opierają się na standardach SAP dla procesów gwarancyjnych i wykorzystują najlepsze praktyki Accenture. Zawiera on model analizy kosztów gwarancyjnych, będący system zarządzania i monitorowania kosztów gwarancyjnych i wydajności sprzedawców.Obejmuje także platformę zarządzania gwarancjami – obszar zaprojektowany jako miejsce przeprowadzania standardowych operacji oraz dostępu do danych gwarancyjnych.

 • Accenture Accelerated Revenue Cycle
  ARC jest systemem rozwiązań, opartym na standardach SAP na potrzeby zarządzania kluczowymi procesami w sprzedaży nowych pojazdów, polityki ustalania cen, sprzedaży i zarządzania zamówieniami oraz fakturowania i finansów. Rozwiązania te pozwalają dostawcom OEM sektora motoryzacyjnego, monitorować łańcuch dostaw w pełnym jego wymiarze od produkcji, aż po dystrybucję, w celu poprawy wydajności działalności handlowej i sprzedaży.

 • Rozwiązania Accenture w obszarze sprzedaży i działań marketingowych
  System Accenture w obszarze sprzedaży i działań marketingowych koncentruje się na rozwiązaniach obejmujących modele BPO i IT, które istotnie wpływają na transformację systemów hurtowej sprzedaży samochodów przez wykorzystanie nowoczesnych technologii i usprawnienie działań marketingowych oraz zarządzania relacjami z klientami. Nasz portfel usług wspiera firmy sektora motoryzacyjnego, we współpracy z klientami wymagającymi, czyniąc ich usatysfakcjonowanymi i lojalnymi. Accenture określa strategię i buduje system technologii upowszechniając CRM w firmach i pomaga klientom w skutecznym wykorzystaniu wszystkich szans, na zwiększenie ich udziału w rynku.

 • Usługi Accenture Performance Engineering
  Usługi Accenture Performance Engineering pozwalają spółkom sprostać oczekiwaniom klientów i poprawić ogólny odbiór świadczonych przez nich usług poprzez osiąganie wyższej wydajności już we wczesnym etapie cyklu tworzenia aplikacji. Zapewniamy wysoką jakość planowania, testowania i monitorowania wydajności świadczenia usług w czasie rzeczywistym, jak również rekultywację efektywności na poziomie usług rozwiązań informatycznych.

 • Architektura programów informacyjnych na rzecz rynku motoryzacyjnego
  Accenture opracowało zestaw rozwiązań i aplikacji w celu zaspokojenia rosnącego popytu konsumentów na technologie i funkcje informacyjne oraz rozrywkowe w samochodach. Kompleksowe oprogramowanie i aplikacje Accenture odpowiadają na te potrzeby konsumentów, wykorzystując technologię GPS, wysoki poziom bezpieczeństwa, zdalne użytkowanie samochodów, poprawę komunikacji w samochodzie i usługi rozrywkowe.

 • Obsługa posprzedażowa i zarządzanie częściami zamiennymi na rzecz sektora motoryzacyjnego

 • Wzornictwo materiałów pośrednich, w celu osiągnięcia wysokiej wydajności

 • Strategia cen części zamiennych: analizy i innowacyjne rozwiązania na rzecz producentów części oryginalnych (OEM), w celu osiągnięcia wysokiej wydajności