CAPABILITY


Usługi: Rozwój potencjału aplikacji

Identyfikowanie, budowanie i utrzymywanie potencjału IT w zakresie odpowiadającym potrzebom organizacji jest dużym wyzwaniem.

Przegląd

Obecnie w dynamicznie zmieniających się warunkach otoczenia rynkowego, dodatkową trudnością jest umiejętne dostosowywanie – zwiększanie i zmniejszanie – skali i zakresu operacyjnego zespołów IT, tak aby skutecznie odpowiadać na potrzeby biznesowe. Usługi Accenture w zakresie tworzenia potencjału aplikacji, Accenture Application Capacity Services, stanowią odpowiedź na oczekiwania naszych klientów. Oferujemy pełne spektrum optymalnych kosztowo i elastycznych rozwiązań o charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym, których zadaniem jest kształcenie zespołów IT w organizacjach. Nasze usługi świadczone są przez wysoko wykwalifikowaną grupę specjalistów, którzy uzupełniają potencjał Twoich zespołów IT wtedy, gdy jest to niezbędne.

Podejście i usługi naszego zespołu mają realny wpływ na pomoc w kształtowaniu i rozwijaniu struktur IT, zgodnie z potrzebami biznesowymi organizacji. Organizacje, które zdecydowały się na wykorzystanie naszego wsparcia, zyskują:

•  Do 40% redukcji kosztów związanych z wykorzystywanymi zasobami, co umożliwia istotne zwiększenie potencjału organizacji przy porównywalnych nakładach operacyjnych.

•  Większą elastyczność organizacji tak, aby lepiej odpowiadać na potrzeby zmieniających się warunków rynkowych oraz skutecznie eliminować okresy stagnacji.

•  Stały dostęp do bogatych zasobów oraz 5-10% zwiększenie efektywności czasowej w zakresie inicjowania projektów.

•  Uproszczone warunki kontraktowe.

Dlaczego Accenture

Usługi dostarczane przez Accenture wspierają procesy IT o zasięgu globalnym, regionalnym i lokalnym. Dzięki temu pracownicy mogą koncentrować się na kluczowych zadaniach realizowanych przez firmę.

Globalny zasięg i doświadczenie
Accenture Global Delivery Network wykorzystuje wspólną metodologię, architekturę i mierniki rezultatów, łącząc międzynarodowe ośrodki dostarczania usług z wykwalifikowanymi specjalistami, tworząc tym samym jeden potężny zespół charakteryzujący się wysoką wydajnością.
Centra dostaw Accenture wykorzystują wyjątkowe doświadczenie i umiejętności operacyjne, potencjał współpracy z partnerami w ramach sojuszy strategicznych oraz zaplecze technologiczne – w celu sprawnego współdziałania naszych zespołów międzynarodowych, regionalnych i lokalnych.

Procesy i metodologie
Accenture opracowało zestaw standaryzowanych procesów i metodologii, decydujących o tym, że nasz biznes działa w postaci jednej globalnej sieci.

Wykorzystujemy Accenture Global Delivery Network w zakresie bezpieczeństwa, ciągłości biznesowej oraz innych standardów, takich jak Capability Maturity Model Integration Level 5 oraz dzielimy się jej infrastrukturą i technologią.

Elastyczne i efektywne kosztowo profesjonalne usługi IT
Klienci Accenture poprzez Application Capacity Services, otrzymują dostęp do wysokiej jakości zaplecza technicznego i optymalnych kosztowo usług naszych specjalistów z dostępem do sieci Accenture w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym. Koszt i zakres dodatkowych świadczeń w ramach aktywności IT może się istotnie różnić w zależności od potrzeb, bez wpływu na budżet całkowitej współpracy. Ponadto, nasz internetowy serwis zdalnego dostępu do sieci Accenture – Remote Delivery Portal, gwarantuje bezpieczeństwo usług w systemie 24/7 z dostępem do naszego zespołu w Indiach i wglądem do najnowszych osiągnięć projektowych.

Nasze usługi

Accenture Application Capacity Services zapewnia wiedzę i doświadczenie wykwalifikowanych specjalistów IT obsługujących wewnętrzne zespoły informatyczne naszych klientów. Nasi eksperci świadczą usługi na najwyższym poziomie, dostosowywane indywidualnie do zmieniających się potrzeb. Oferowane przez nas usługi obejmują:

•  Application Capacity Services: usługa ta rozwija możliwości z zakresu infrastruktury IT, wykorzystując wewnętrzne narzędzia i procesy organizacji oraz gotowe rozwiązania Accenture, często stosowane przy projektach globalnych, regionalnych i lokalnych lub gdy istnieje potrzeba zaangażowania wszechstronnego zespołu do zarządzania jednym lub większą ilością etapów w ramach cyklu życia aplikacji.

•  Contractor Consolidation: pomaga lepiej racjonalizować i zarządzać różnymi dostawcami technologii i niezależnymi wykonawcami w ramach organizacji IT stosując zunifikowany model zarządzania.

•  Captive Services: usługa ta pozwala zoptymalizować wykorzystywane zasoby w taki sposób, aby tworzyć większą wartość biznesową organizacji.