CAPABILITY


Doradztwo Technologiczne

Accenture oferuje szeroki wachlarz usług konsultingowych w zakresie technologii w Polsce organizacjom chcącym osiągnąć wysoką wydajność.

Przegląd


Konsulting Technologiczny Accenture łączy szeroką wiedzę o technologiach i strategiach, obejmującą cały zakres możliwości technologicznych – od opracowania strategii IT, do rozwiązań optymalizujących infrastrukturę i aplikacje IT.


Dlaczego Accenture

Jesteśmy przekonani, że IT nie jest jedynie kosztem, a stanowi kluczowy element efektywnej działalności biznesowej, zmierzający do zwiększania wydajności. Nasi specjaliści mają doświadczenie w stosowaniu odważnych i wartościowych rozwiązań IT, wprowadzających kryteria wspomagające zarząd w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych związanych z IT i umożliwiających wysokoefektywnym przedsiębiorstwom spojrzeć z szerszej perspektywy na korzyści płynące z infrastruktury technologicznej pod kątem wyników operacyjnych.

Nasze usługi

Modernizacja i Optymalizacja Aplikacji
Przekształca portfel aplikacji klientów w efektywne kosztowo aktywa wspierające innowację i stymulujące wyniki biznesowe.

Działalność Operacyjna i Technologia Centrów Danych
Pomaga organizacjom w osiągnięciu wysokiej efektywności poprzez transformację wszystkich aspektów infrastruktury i działalności operacyjnej centrów danych.

Architektura Przedsiębiorstw
Definiuje wizje IT, najważniejsze założenia, standardy i mapę działania, która pokazuje organizacjom jak wybierać, wdrażać, zarządzać i odnawiać kluczowe technologie.

Konsulting Infrastrukturalny
Pomaga klientom przejść ze stosowania złożonej, kosztownej infrastruktury na infrastrukturę elastyczną, skalowaną i efektywną kosztowo.

Strategie i Rozwój Systemów IT
Łączy strategię biznesową i IT, umożliwiając spojrzenie z szerszej perspektywy na korzyści płynące z IT.

Przekształcenia i Rozwój Sieci
Przekształca istniejące infrastruktury sieci w bardziej efektywne kosztowo, skalowalne, elastyczne, bezpieczne i niezawodne.

Performance Engineering
Pozwala klientom oceniać, diagnozować i wdrażać rozwiązania umożliwiające wysoką wydajność aplikacji i procesów testowych.

Rozwiązania Bezpieczeństwa
Pomaga klientom w zabezpieczaniu danych, ochronie tożsamości i budowaniu zaufanych relacji z klientami i Partnerami.

Technologia i Funkcjonowanie Miejsc Pracy
Pozwala klientom tworzyć optymalne miejsca pracy i wdrażać procesy i infrastruktury IT niezbędne do osiągnięcia wysokiej wydajności.