RAPORT Z BADAŃ

W skrócie

W skrócie

 • Raport przedstawia charakterystykę zachowań Polaków w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji mody oraz stopień realizacji zasad zrównoważonej mody
 • Badaliśmy wiedzę o ekologii wśród konsumentów, a także ich podejście do zakupu i użytkowania odzieży
 • Sprawdziliśmy gotowość Polaków do alternatywnych modeli konsumpcji odzieży oraz oczekiwania w stosunku do firm branży modowej


Idea zrównoważonego rozwoju objęła również branżę modową. Kolejne firmy na świecie i w Polsce deklarują śmiałe strategie wdrażania zasad odpowiedzialnej produkcji i dystrybucji odzieży, obuwia i akcesoriów. Zakres zmian w całym sektorze jest jednak wciąż na początkowym etapie, a sama koncepcja zrównoważonej mody nie została jeszcze spopularyzowana.

Tradycyjny model produkcji i dystrybucji odzieży jest nie do utrzymania. Branża musi się zmienić. Przed firmami odzieżowymi stoi szereg wyzwań obejmujących m.in. następujące zadania: wprowadzenie standardów gospodarki obiegu zamkniętego, mierzenie i redukcja negatywnego wpływu na środowisko, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, a także wdrożenie przejrzystych zasad komunikowania zmian do otoczenia i konsumentów.

Odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo to wspólne zadanie: firm/producentów i konsumentów. Nie uda się efektywnie wdrożyć niezbędnych zmian bez odpowiedniej wiedzy i przywództwa firm.

Accenture, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i FashionBiznes.pl przeprowadziło badanie konsumentów w Polsce w celu zrozumienia ich aktualnej wiedzy i potrzeb w zakresie zrównoważonej mody, ich motywów zakupowych i sposobów użytkowania odzieży oraz obuwia.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Accenture i FashionBiznes.pl, wraz z partnerem merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pokazało charakterystykę zachowań konsumenckich w zakresie ekologicznej mody i gotowość na zrównoważone modele konsumpcji.

 • Polscy konsumenci kupują ubrania najczęściej z praktycznych powodów
 • Generacja Z oraz osoby wydające na odzież najwięcej częściej kupują ubrania ze względu na nowe trendy i styl
 • Jedynie nieco ponad połowa ubrań jest noszona regularnie
 • Konsumenci nie czytają metek – nie potrafią wskazać z czego uszyte jest ich ubranie, a kraj produkcji utożsamiają z pochodzeniem marki
 • Deklarują gotowość do zakupu produktów o składach ekologicznych nawet droższych, jeśli wyższa cena będzie szła w parze z wysoką jakością produktu
 • Polscy konsumenci czasami wyrzucają lub niszczą ubrania, jednak często przekazują je innym, co wpisuje się w koncepcję sharing economy
 • Konsumenci lubią kupować w second handach, są też ciekawi nowych modeli zakupowych, szczególnie wypożyczalni

Branża modowa nie kojarzy się z istotnym negatywnym wpływem na środowisko, a brak odpowiedniej wiedzy utrudnia konsumentom wskazanie konkretnych działań oczekiwanych ze strony firm.

5 filarów skutecznej strategii zrównoważonego rozwoju

EKOSYSTEM

Rozszerzenie ekosystemu o sojusze umożliwiające budowanie efektywnych rozwiązań wspierających odnawialność zasobów w łańcuchu dostaw oraz realizację zrównoważonego rozwoju.

PLANOWANIE I MIERZENIE

Kompleksowe planowanie i monitorowanie wpływu wprowadzanych zmian na środowisko i społeczność oraz wskaźniki operacyjne firmy w całym łańcuchu wartości.

ZAUFANIE I PRZEJRZYSTOŚĆ

Przejrzysta komunikacja wplywu wprowadzanych zmian na środowisko i wskaźniki firmy w odniesieniu do standardów rynkowych i oczekiwań konsumentów.

ALTERNATYWNE MODELE

Wybór opłacalnych modeli biznesowych realizujących koncepcję obiegu zamkniętego poprzez rozszerzenie tradycyjnego podejścia do sprzedaży produktu (nowe usługi).

KULTURA ORGANIZACJI

Kształtowanie kultury proekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju wśród pracownikow firmy zapewniającej spójność komunikacji wewnętrzej i zewnętrznej firmy.

ZOBACZ WIĘCEJ
Liderzy powinni zawrzeć elementy zrównoważonego rozwoju w strategii firmy, stawiać odważne cele długofalowych zmian i czytelnie je komunikować.

O badaniu

 • W badaniu respondenci odpowiadali na pytania o ich wiedzę na temat ekologii w modzie, zaangażowanie w ekologiczny tryb życia, sposób konsumpcji mody oraz oczekiwania wobec firm odzieżowych w zakresie zrównoważonej mody.
 • Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Accenture na próbie 1008 Polaków w wieku 15+ metodą CAWI (wywiady internetowe) w listopadzie 2019. Próba badawcza jest reprezentatywna dla polskich internautów pod względem płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania respondentów.

O autorach

Rafał Reif

Head of Fashion & Retail, Accenture


Urszula Wiszowata

Editor in Chief, FashionBiznes.pl​


Konrad Suchecki

Menadżer w Zespole Badań Rynkowych, Accenture Research


Katarzyna Zalewska

Business Strategy Manager, Accenture


Katarzyna Kin

Manager – Fashion, Accenture

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Jak kupuje Generacja Z

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem