RAPORT Z BADAŃ

W skrócie

W skrócie

 • Raport przedstawia charakterystykę postaw zakupowych i motywacji polskich konsumentów.
 • Zbadaliśmy świadomość zakupową konsumentów, ich sposób robienia zakupów oraz jakie marki i produkty wybierają.
 • Przyjrzeliśmy się też temu, co wiedzą o wybieranych produktach oraz czy są gotowi na nowe modele zakupowe wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego.
 • Raport został przygotowany przez Accenture, Fundację Kupuj Odpowiedzialnie i Fashion Biznes.


Pandemia zmieniła otoczenie zewnętrzne konsumentów. Wpłynęła na ich sytuację ekonomiczną, sposób spędzania czasu, komunikację oraz podejście do realizacji potrzeb zakupowych.

Konsumenci, znajdując się w nowej rzeczywistości, mogli ocenić dotychczasowe nawyki, działania firm oraz przewartościować swoje potrzeby, jak i podejście do konsumpcji. Rośnie świadomość wpływu działalności przemysłu odzieżowego i kosmetycznego na środowisko naturalne i społeczeństwo. Coraz istotniejszy staje się także problem niezrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, sprzyjający marnotrawstwu.

Wspólnie z Fashion Biznes oraz Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak doświadczenia okresu pandemii wpłynęły na postawy zakupowe polskich konsumentów oraz wzrost ich świadomości w trakcie procesu zakupowego. Przeanalizowaliśmy także, czy jesteśmy gotowi na nowe modele zakupowe, które starają się odpowiedzieć na rosnące wymagania i potrzeby konsumentów.

Konsumenci stają się bardziej racjonalni w decyzjach zakupowych. Są też wyczuleni na komunikację i działania firm oraz elastycznie wybierają sposób robienia zakupów. Firmy powinny zapewnić transparentność informacji o produktach i autentyczność działań oraz dostosować organizację do zasad harmonijnego handlu. Rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego czy ekonomii współdzielenia.

Najważniejsze wnioski płynące z badania:

 • Konsumenci kupują bardziej świadomie i ograniczają marnotrawstwo – ponad 70% konsumentów kupuje produkty tylko gdy są im potrzebne, a 44% osób, które zrezygnowały z planowanego zakupu, zrobiło to by ograniczyć niepotrzebną konsumpcję.
 • Swobodniej wybierają miejsca zakupu, kanały sprzedaży się przenikają – prawie 70% konsumentów wskazało zarówno Internet jak i galerie handlowe jako miejsca, gdzie zrobili zakupy w ostatnich 3 miesiącach.
 • Czytają składy produktów – 50% konsumentów deklaruje, że czyta zawsze lub często składy i znaczenie poszczególnych składników kosmetyków, a 44% składy ubrań.
 • Ufają deklaracjom firm o ekologicznych cechach produktów – ponad połowa konsumentów ocenia ekologiczność produktu po jego naturalnym składzie lub posiadanych certyfikatach ekologicznych. Jedna trzecia wierzy też w deklaracje „na słowo” – oznaczenia produktu słowem „EKO”.
 • Cenią wysoką jakość produktu i autentyczność działań marek modowych – dla 65% konsumentów uczciwość i autentyczność działań marki odzieżowej lub obuwniczej ma znaczenie przy wyborze produktu przynajmniej w takim samym stopniu co cena.
 • Wspierają drugi obieg produktów (recommerce) – blisko połowa konsumentów skorzystała w trakcie ostatnich 6 miesięcy z aplikacji i stron internetowych umożliwiających kupno i sprzedaż produktów od innych użytkowników. Najchętniej wybieranym rozwiązaniem są platformy typu marketplace.
 • Jakość i zgodność z opisem głównymi wyzwaniami dla drugiego obiegu – jedna trzecia konsumentów, którzy nie korzystali z aplikacji i stron internetowych do kupowania ubrań „z drugiej ręki”, wskazuje ryzyko zniszczenia lub zużycia produktu oraz niezgodności z opisem, zdjęciem lub deklarowanym rozmiarem jako główne bariery skorzystania z tego typu rozwiązań.
 • Nowe modele zakupowe i usługi dla tradycyjnych firm – konsumenci oczekują, że również tradycyjne firmy odzieżowe sprzedające nowe ubrania rozważą dodanie nowych modeli zakupowych i usług wspierających gospodarkę obiegu zamkniętego.

70%

Konsumentów kupiło w ostatnich 3 miesiącach produkty zarówno w e-commerce, jak i galerii handlowej.

65%

Respondentów zwraca uwagę przy wyborze produktu na uczciwość i autentyczność działań marki przynajmniej w takim samym stopniu co na cenę.

50%

Konsumentów czyta zawsze lub często składy produktów.

45%

Konsumentów skorzystało z aplikacji wspierających drugi obieg produktów w trakcie ostatnich 6 miesięcy.

Firmy powinny zapewnić transparentność działań i autentyczność komunikacji, dostosować się do zasad harmonijnego handlu oraz ekonomii współdzielenia.

Autentyczność

Konsumenci stają się coraz bardziej wyczuleni na komunikację marek. Firmy powinny zadbać, aby ich wizerunek był spójny. Rośnie zaangażowane w temat ekologii czy społecznej odpowiedzialności.

Transparentność

Konsumenci chcą być przekonani o właściwym wyborze produktów. Firmy powinny dążyć do zapewnienia transparentności w swoich łańcuchach wartości oraz odpowiedniej komunikacji z klientami i edukacji.

Harmonijny handel

Czas odejść od podziału na kanały sprzedaży w organizacjach. Warto budować spójność doświadczeń zakupowych i zaangażowania wokół konsumenta we wszystkich punktach styku.

Nowe modele zakupowe i usługi

Rośnie oczekiwanie na nowe modele zakupowe ograniczające marnotrawstwo. Firmy powinny traktować je jako istotny obszar wzrostu wartości w organizacji, która także buduje zaangażowanie konsumentów.

ZOBACZ WIĘCEJ

O autorach

Rafał Reif

Head of Fashion & Retail, Accenture


Urszula Wiszowata

Editor in Chief, FashionBiznes.pl​


Małgorzata Pietrzyk

Strategy Consultant, Accenture


Adam Cichy

Junior Retail Consultant, Accenture

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Konsument w nowej rzeczywistości
Czy ekologia jest w modzie?
Jak kupuje Generacja Z?

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem