RAPORT BADAWCZY

W pigułce

W pigułce

  • Raport został przygotowany przez Accenture we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń na podstawie badania przeprowadzonego wśród 13 zakładów ubezpieczeń.
  • Raport wskazuje główne trendy związane z cyfryzacją wśród polskich zakładów ubezpieczeń i bariery, z jakimi zmagają się towarzystwa w cyfryzacji.
  • Na podstawie przeprowadzonego badania wyodrębniono trzy typy towarzystw ubezpieczeń w zależności od przyjętej strategii cyfryzacji.


Badanie sektora ubezpieczeń pozwoliło na przyjrzenie się, jaką ścieżką w kierunku cyfryzacji podążają zakłady ubezpieczeń oraz wyróżnienie trzech typów wśród polskich ubezpieczycieli:

  • Pragmatyczni Tradycjonaliści – skupiają się na tradycyjnych kanałach i rozwiązaniach, jednocześnie pozostając na bieżąco z nowymi trendami.
  • Cyfrowi Wyznawcy – stale analizują zmieniające się potrzeby klientów oraz nowe technologie, a często sami wyznaczają trendy, wdrażając innowacyjne rozwiązania we wszystkich obszarach.
  • Zdywersyfikowani Partnerzy – budują pewne cyfrowe inicjatywy na mniejszą skalę, czasem obok podstawowej działalności, w celu zdobycia wiedzy i doświadczeń, a także przygotowania się do budowy lub udziału w ekosystemach z innymi cyfrowymi graczami.

Raport szczegółowo przedstawia podejście powyższych typów ubezpieczycieli do elementów składających się na Go Digital i Be Digital.

Go Digital i Be Digital

W raporcie przyjęte zostało podejście Accenture do badania poziomu cyfryzacji w organizacji znane jako Go Digital i Be Digital. W oparciu o nie prowadzone były dyskusje z towarzystwami.

Go Digital bada obszary związane z cyfryzacją doświadczeń klienta, skupiając się na zewnętrznym otoczeniu organizacji. Zmiany związane z wykorzystaniem cyfrowych technologii zachodzą między innymi w produktach oraz aplikacjach front-end’owych, a ich celem jest m.in. poprawa doświadczeń klienta, wzrost satysfakcji pośredników czy też zwiększenie efektywności kampanii.

Be Digital skupia się na samej organizacji, badając poziom cyfryzacji operacji wewnątrz firmy. Weryfikuje wykorzystanie cyfrowych technologii, analizy danych i automatyzacji procesów do poprawy efektywności procesów oraz redukcji kosztów. Główne korzyści płynące z cyfryzacji w tym obszarze wynikają z optymalizacji kosztów dzięki transformacji całego modelu operacyjnego.

Główne kierunki rozwoju

1. Cyfryzacja we współpracy agent-ubezpieczyciel

Pozycja agentów nie tylko jest niezagrożona, ale wielu ubezpieczycieli koncentruje inwestycje w cyfryzację właśnie na tym kanale, tworząc cyfrowe narzędzia wspierające pracę agentów z klientami.

2. Omnikanałowość

Zakłady ubezpieczeń dążą do omnikanałowości poprzez uniezależnienie procesów od papierowej dokumentacji, nawet w przypadku, gdy obsługa klienta odbywa się w tradycyjny sposób.

3. Zwiększenie skali samoobsługi

Towarzystwa ubezpieczeń inwestują w cyfrowe rozwiązania, które pozwolą klientom samodzielnie zgłosić szkodę, obsłużyć odnowienie czy zarządzać polisą.

4. Automatyzacja procesów

Wdrażanie robotyzacji i automatyzacji wewnętrznych procesów jest powszechnie stosowane przez ubezpieczycieli jako sposób na poprawę efektywności kosztowej.

5. Ciągły wzrost roli sztucznej inteligencji

Ubezpieczyciele ostrożnie testują rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, np. wprowadzenie wirtualnego asystenta w obsłudze klientów.

6. Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych

Wykorzystanie zew. źródeł danych pozwala na uproszczenie wielu procesów, a potencjalnie wpłynie także na zmianę modeli biznesowych dla wielu ubezpieczeń – np. komunikacyjnych, zdrowotnych i na życie.

7. Ekosystemy

Ubezpieczyciele będą sprzedawać swoje produkty nie tylko w ramach partnerstw bancassurance, ale też w pełni cyfrowych ekosystemach budowanych przez inne branże.

ZOBACZ WIĘCEJ
Dzięki wprowadzaniu cyfrowych rozwiązań, firmy uzyskują możliwość całkowitej transformacji strategii, modelu biznesowego i operacyjnego, a także doświadczeń klientów, partnerów i pracowników.

O badaniu

  • Jest to pierwsza edycja Raportu o Cyfryzacji sektora ubezpieczeń w Polsce. Badanie jakościowe, na podstawie którego powstał niniejszy raport, zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2018 r.
  • W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele obszarów podstawowej działalności ubezpieczeniowej oraz obszarów wspierających: sprzedaż, operacje, likwidacje szkód i świadczeń, produkty, strategię, marketing / eCommerce, finanse, IT oraz HR.
  • Dyskusje były prowadzone przez moderatora, eksperta z obszaru ubezpieczeń z Accenture.

13

Towarzystw ubezpieczeniowych wzięło udział w naszym badaniu

73%

Pokrycia rynku w ubezpieczeniach życiowych

65%

Pokrycia rynku w ubezpieczeniach majątkowych

O autorach

Maciej Rekosz

Insurance Management Consulting Lead w Accenture


Katarzyna Stanisławska

Senior Konsultant w praktyce ubezpieczeniowej Accenture


Aleksandra Sowulewska

Konsultant w praktyce ubezpieczeniowej Accenture


Anita Staszczak

Konsultant w praktyce ubezpieczeniowej Accenture

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Technology Vision 2018
Technology Vision 2021

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem