New Energy Consumer 2017


NEW ENERGY CONSUMER NOWA DROGA DO ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ
#newenergyconsumer

KIERUNEK: PRZYSZŁOŚĆ

Oczekiwania klientów zmieniają się nieustannie. Dziś, w dobie wszechobecnej cyfryzacji oraz personalizacji, dostawcy energii muszą dotrzymać kroku standardom wytyczanym przez inne branże i dostosować swoją ofertę do potrzeb klientów.

ZOBACZ RAPORT

Liderzy wśród dostawców energii sięgają po nowe technologie, a wdrażając innowacje, wzmacniają swoje kluczowe kompetencje. Dążą również do stworzenia cyfrowego modelu operacyjnego, który pomoże określić strategię rozwoju dopasowaną do wymagań przyszłości i odnaleźć nowe źródła przychodów.

UDOSTĘPNIJ:

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO
ODWAŻNYCH

Tylko dostawcy energii, którzy są zdecydowani na podjęcie odważnych kroków, odniosą sukces w błyskawicznie ewoluującym ekosystemie energetycznym. Wszystkie strategie rozwoju powinny opierać się na zwinnym, elastycznym, cyfrowym i dynamicznym klientocentrycznym modelu operacyjnym.

Czy wiesz, dlaczego nadszedł czas na:

Wdrożenie nowego, bardziej zintegrowanego podejścia do transformacji Wdrożenie nowego, bardziej zintegrowanego podejścia do transformacji
Inwestowanie w budowanie kadry pracowniczej przyszłości 
Inwestowanie w budowanie kadry pracowniczej przyszłości
Otwarcie się na innowacje Otwarcie się na innowacje
Implementacje „Nowych” IT Implementacje „Nowych” IT
Stworzenie dynamicznej i zwinnej kultury dostosowanej do strategii cyfrowej Stworzenie dynamicznej i zwinnej kultury dostosowanej do strategii cyfrowej
Wykorzystanie potencjału nowych partnerstw Wykorzystanie potencjału nowych partnerstw
O BADANIU NEW ENERGY CONSUMER

Prowadzony od wielu lat program badawczy Accenture New Energy Consumer ma pomóc dostawcom gazu, elektryczności i wody zrozumieć nowe trendy i preferencje konsumenckie. To ułatwi diagnozowanie wyzwań i szans oraz skoncentrowanie się na zdobywaniu kompetencji warunkujących sukces na zmieniającym się rynku energetycznym. Nasz program badawczy jest wspierany przez międzynarodowy zespół 250 badaczy z Accenture Research. Odkrywamy przełomy, kształtujemy trendy i dostarczamy wnioski oparte o dostępne dane.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE
BĄDŹ NA BIEŻĄCO! AKTUALNOŚCI
ACCENTURE UTILITIES