Skip to main content Skip to Footer

TECHNOLOGY VISION 2016


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

W cyfrowym świecie nadal najważniejsi są ludzie

Ci, którzy z sukcesem wykorzystują potencjał cyfrowej rewolucji, wiedzą, że sukces jest wynikiem czegoś więcej niż tylko stosowania najnowocześniejszych technologii. Sukces zależy od ludzi. Wymaga bardziej zrównoważonego podejścia do roli pracowników w wykorzystaniu technologii cyfrowej, która ma im pomagać w realizacji celów i kreowaniu nowych obszarów biznesowych. W rzeczywistości opierającej się na szybkich zmianach, zespoły muszą być zbudowane w sposób, który umożliwi im dynamiczne wdrażanie nowych strategii oraz pozwoli na ciągłą naukę.

Raport Accenture Technology Vision 2016 poddaje analizie pięć trendów, które stoją za naszym hasłem, że w cyfrowym świecie nadal najważniejsi są ludzie. Wszystkie zostały dokładnie opisane na naszych stronach. Zadaniem firm, które chcą osiągnąć sukces będzie odpowiednie wdrożenie ich wewnątrz organizacji.

Poznaj najważniejsze trendy technologiczne 2016:

Executive Summary
Executive Summary

Trend 1
Trend 1

Trend 2
Trend 2


Trend 3
Trend 3


Trend 4
Trend 4


Trend 5
Trend 5

WIZJA, KTÓRA SIĘ ROZWIJA

Pięć trendów przedstawionych w raporcie Technology Vision 2016 stanowi uzupełnienie i rozwinięcie naszego hasła iż “każdy biznes jest biznesem cyfrowym”, które po raz pierwszy wprowadziliśmy w raporcie z roku 2013. Nasza wizja w 2016 podkreśla rolę pracowników, w osiąganiu sukcesu przez firmy. Każdy z opisywanych przez nas trendów nawiązuje bezpośrednio do trendów z lat ubiegłych, pokazując drogę, którą przechodzą firmy, które adaptują się do wymogów cyfrowej rewolucji.WIĘCEJ O TECHNOLOGY VISION

Metodologia

Raport „Accenture Technology Vision” jest corocznie opracowany przez Accenture Technology Labs. Do przygotowania raportu z trendami na 2016 wykorzystano dane pochodzące z sektora publicznego i prywatnego, uczelni wyższych oraz firm typu venture capital. Ponadto przeprowadzono wywiady z ekspertami branży technologicznej, a także z prawie 100 liderami zespołów biznesowych Accenture. Równolegle, Accenture przeprowadziło badanie 3 100 menedżerów biznesowych i IT z 11 krajów i 12 branż, aby poznać ich zdanie na temat przyszłości nowych technologii. Respondentami byli głównie członkowie kadr zarządzających oraz dyrektorzy firm operujących rocznymi przychodami powyżej 6 mld USD.

 Nasi Eksperci

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

PODSUMOWANIE RAPORTU

Biznes oparty na cyfrowych technologiach będzie stanowił 25 proc. całej światowej gospodarki w 2020 roku. Istotnym elementem zachodzących zmian będzie wdrożenie w przedsiębiorstwach strategii. Rozwój technologii daje nowe możliwości w pracy i stylu życia. Nie wykorzystamy ich jeśli liderzy i przełożeni na pierwszym miejscu nie postawią na ludzi (klientów, użytkowników, partnerów i pracowników) dając im narzędzia do wykorzystania nowych możliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TRENDZIE #1RAPORTY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

Topics highlighted

Technology Technology Innovation

 

KONTAKT LOKALNY

+48 22 464 00 00
Accenture Sp. z o.o.
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa