PRZEGLĄD

Coraz to nowocześniejsze technologie zacierają granice między światem cyfrowym a rzeczywistym. Inteligentne, połączone z Internetem i między sobą systemy potrafią wspierać działania realizowane na przestrzeni całego łańcucha wartości.

Co to oznacza dla przedsiębiorstw? Przede wszystkim redukcję kosztów i większą wydajność. Zwiększenie szybkości i skali działania. Bardziej inteligentne produkty i usługi dostosowane do potrzeb klientów. Zdobycie pozycji lidera innowacji.

Czy jesteś gotowy na nadejście Industry X.0?

Przegląd

WIĘCEJ INFORMACJI

Czym są Industry X.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy?

Inteligentne produkty połączone z Internetem, które komunikują się z użytkownikami; nowe cyfrowe modele biznesowe wykorzystujące dane do tworzenia oferty dodatkowych usług w formie as-a-service; produkty na linii montażowej przekazujące maszynom instrukcje dotyczące sposobu ich obróbki. Podstawą Industry X.0 są inteligentne systemy, które wykorzystują możliwości Przemysłowego Internetu Rzeczy i tworzą w pełni zdigitalizowany łańcuch wartości. Te technologie rozpoczynają czwartą rewolucję przemysłową.

Oto trzy główne trendy, które zmieniają obecnie sposób działania firm z branży przemysłowej oraz ich pracowników.

Cyfryzacja

Procesy produkcji we wszystkich sektorach – od branży zaawansowanych technologii po producentów sprzętu przemysłowego – zmieniają się pod wpływem technologii cyfrowych.

Industrializacja

Wiodące firmy rozpoczęły już proces wdrażania inteligentnych systemów, by usprawnić główne obszary swojego łańcucha wartości.

Optymalizacja

Innowacyjni producenci dostrzegają, że udoskonalenie procesu produkcji nawet prostych produktów stwarza nowe możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw.

KOLEJNA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

Industry X.0 opiera się na cyfrowo-fizycznych systemach produkcji – łączących komunikację, IT, dane i elementy fizyczne.

Nowoczesne systemy przekształcają tradycyjne zakłady produkcyjne w inteligentne fabryki. W takim przedsiębiorstwie maszyny potrafią „rozmawiać” z produktami i innymi maszynami, przedmioty dostarczają danych niezbędnych do podjęcia ważnych decyzji, a informacje są przetwarzane i rozpowszechniane w czasie rzeczywistym. Wszystko to przekłada się na zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu całego ekosystemu przemysłowego.

Postęp Technologiczny + Inteligentne Urządzenia

Postęp Technologiczny + Inteligentne Urządzenia

XVIII wiek

XVIII wiek

Industry 1.0

Produkcja mechaniczna zasilana wodą i parą.

20th Century

XX wiek

Industry 2.0

Produkcja masowa wykorzystująca siłę rąk ludzkich i maszyn zasilanych energią elektryczną.

Lata 70-te

Lata 70-te

Industry 3.0

Elektronika i IT umożliwiają dalszą automatyzację produkcji.

Obecnie

Obecnie

Industry 4.0

Cyfrowo-fizyczne systemy produkcyjne.

TECHNOLOGIE KSZTAŁTUJĄCE INTELIGENTNĄ FABRYKĘ

Media społecznościowe/Współpraca

Media społecznościowe/Współpraca

Szybki przepływ danych

Szybki przepływ danych

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka

Chmura

Chmura

Analityka/Big Data

Analityka/Big Data

Urządzenia połączone z Internetem

Urządzenia połączone z Internetem

Sieci czujników i sterowników

Sieci czujników i sterowników

Nowoczesne inteligentne fabryki wykorzystują możliwości wielu technologii.

Chmura pozwala osiągnąć nowy poziom skalowalności, elastyczności i szybkości reakcji. Analityka i big data umożliwiają pozyskiwanie wniosków na podstawie dużej ilości danych w czasie rzeczywistym.

Połączenie wszystkich urządzeń z Internetem stwarza nowe sposoby zautomatyzowanej i spersonalizowanej interakcji. Autonomiczne sieci czujników i sterowników kontrolują pracę maszyn. Media społecznościowe popularyzują nowe sposoby współpracy wewnątrz organizacji i poza jej strukturami. Technologie szybkiego przepływu danych wspomagają podejmowanie decyzji na podstawie analizy w czasie rzeczywistym.