INSPIRUJĄCE IDEE


CZAS WYJŚĆ POZA SYSTEM ZERO-JEDNKOWY

komputery kwantowe tu i teraz

Komputery kwantowe znacząco udoskonalają proces przechowywania i przetwarzania informacji, umożliwiając wykorzystanie bardziej wydajnych algorytmów niż w przypadku tradycyjnych komputerów


Inżynierowie i naukowcy próbowali już od trzech dekad stworzyć komputery kwantowe, a droga do ich wprowadzenia na rynek była bardzo wyboista.

Sytuacja zmieniła się w ciągu ostatnich pięciu lat, kiedy to sprzęt i oprogramowanie opuściły w końcu mury laboratorium i zaczęły być oferowane jako produkty dla biznesu. Nadal trwają prace nad technologią, która spełni wszystkie oczekiwania i potrzeby przedsiębiorstw oraz dostarczy rezultaty uzasadniające jej koszt.

Accenture Labs bada koncepcję komputerów kwantowych od strony naukowej, sprawdza ich potencjalne zastosowania branżowe i rekomenduje działania, jakie powinni podjąć liderzy, aby wykorzystać potencjał nowej technologii, gdy stanie się w pełni dojrzała.

PRZECZYTAJ RAPORT 

QUANTUM 101

Innowacyjność komputerów kwantowych polega na sposobie wykorzystania określonych zjawisk zachodzących na poziomie subatomowym. Wyjaśnienie podstawowych różnic między klasycznym a kwantowym przetwarzaniem informacji pomaga zrozumieć, jak działa ta technologia:
  • Sposób przedstawiania informacji—klasyczne komputery bazują na zero-jedynkowym systemie bitów, podczas gdy wykonywanie obliczeń kwantowych opiera się na przetwarzaniu informacji z wykorzystaniem bitów kwantowych, czyli kubitów. Kubitom przypisuje się także wartość 0 lub 1, ale mogą też zawierać dużo bardziej złożone informacje, lub reprezentować nawet wartości ujemne.

  • Przetwarzanie informacji—w klasycznym komputerze bity są przetwarzane kolejno, w podobny sposób, jak człowiek podszedłby do rozwiązania zadania matematycznego. W przypadku komputerów kwantowych kubity są ze sobą połączone, tak więc zmiana dokonana w ramach jednego kubita wpływa na resztę kubitów, niezależnie od tego, w jakiej odległości fizycznej się znajdują. Umożliwia to komputerom kwantowym bardzo szybkie znalezienie rozwiązania danego problemu poprzez wewnętrzną konwersję danych.

  • Interpretacja wyników —w przypadku klasycznych komputerów dostępne są tylko zdefiniowane wyniki, ograniczone przez konstrukcję algorytmu. Odpowiedzi kwantowe są probabilistyczne, co oznacza, że ze względu na superpozycję i połączenie, w ramach danych obliczeń branych jest pod uwagę wiele potencjalnych odpowiedzi. Problemy są przetwarzane wielokrotnie, co skutkuje kilkoma odpowiedziami oraz daje większą pewność, że uzyskana odpowiedź będzie optymalna.

Komputery kwantowe prekursorami „piątej generacji” komputerów

Duże firmy nawiązują współpracę badawczą z wiodącymi uniwersytetami, jak np. Google i Uniwersytet Santa Barbara w Kalifornii; Lockheed Martin i Uniwersytet Maryland, czy Intel i Uniwersytet Techniczny Delft.

Rządy na całym świecie także realizują inicjatywy w obszarze kwantowego przetwarzania danych:

  • Na początku 2016 roku rząd Australii ogłosił realizację pięcioletniej inwestycji o wartości 25 mld dolarów australijskich, mającej na celu stworzenie silikonowego kwantowego obwodu zintegrowanego.

  • Stany Zjednoczone, wg raportu National Science and Technology Council z 2016 roku, „zalecają znaczące i regularne inwestycje w obszarze kwantowego przetwarzania danych poprzez nawiązywanie współpracy ze środowiskami akademickimi, przedstawicielami branży i rządem”.

  • Komisja Europejska planuje realizację projektu o wartości 1,13 mld dolarów w 2018 roku, mającego na celu wspieranie technologii kwantowych.

MOŻLIWOŚĆI KOMPUTERÓW
KWANTOWYCH

KOMPUTERY KWANTOWE NAJLEPIEJ NADAJĄ SIĘ DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ZA POMOCĄ TRZECH TYPÓW ALGORYTMÓW: OPTYMALIZACJI, KONTROLI WYRYWKOWEJ I UCZENIA SIĘ MASZYNOWEGO.

We współpracy z 1QBit Accenture Labs stworzyło mapę ponad 150 zastosowań komputerów kwantowych, koncentrując się na znalezieniu tych najbardziej obiecujących dla poszczególnych branż.

Celem było określenie i walidacja problemów, w przypadku których algorytmy kwantowe umożliwią osiągnięcie szybszych rezultatów niż istniejące komputerowe metody przetwarzania danych, oraz które pozwolą na uzyskanie trafniejszych rozwiązań.

We współpracy z 1QBit Accenture Labs stworzyło mapę ponad 150 zastosowań komputerów kwantowych, koncentrując się na znalezieniu tych najbardziej obiecujących dla poszczególnych branż.

USŁUGI FINANSOWE

USŁUGI FINANSOWE

Optymalizacja ryzyka portfolio i wykrywanie oszustw.

OPIEKA ZDROWOTNA

OPIEKA ZDROWOTNA

Zwijanie białek i opracowywanie leków.

BRANŻA PRODUKCYJNA

BRANŻA PRODUKCYJNA

Łańcuch dostaw i zakupy

BRANŻA SUROWCOWA

BRANŻA SUROWCOWA

Modelowanie degradacji aktywów i optymalizacja systemu dystrybucji

MEDIA AND TECHNOLOGY

MEDIA I TECHNOLOGIA

Harmonogram działań reklamowych i systemy maksymalizacji przychodów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ Rewolucja kwantowa nadchodzi wielkimi krokami, a liderzy muszą już przygotować na nią swoje organizacje.

Przygotowania można rozpocząć od lepszego poznania szybko zmieniającego się rynku i określenia obszarów biznesowych, na które technologia kwantowa będzie miała największy wpływ, aby przygotować odpowiednie aplikacje

Wspólnie z klientami prowadzimy już eksperymenty, które dostarczają im unikalnej wiedzy na temat możliwości zastosowania komputerów kwantowych w ich przedsiębiorstwach.

Firmy, które zdecydują się kontynuować eksperymenty i wdrażać innowacje, będą przygotowane do przekucia możliwości oferowanych przez rewolucję kwantową na własne zyski.