Skip to main content Skip to Footer

NAJNOWSZE RAPORTY


Menedżerowie I maszyny, łączcie się!

Inteligentne maszyny zmienią role kadry zarządzającej oraz oczekiwania względem pracowników.

przegląd

To dopiero początek przygody przedsiębiorstw z inteligentnymi maszynami – systemami IT, które czują, rozumieją i samodzielnie się uczą. A dzięki temu umożliwiają automatyzację niektórych rutynowych, opartych o ściśle określone zasady działań, które pochłaniają cenny czas menedżerów. Główne obszary, w które wkracza automatyzacja to: koordynacja procesów, monitorowanie wyników oraz zarządzanie zasobami i działaniami. Ich zautomatyzowanie pozwala obniżyć koszty, jednocześnie odciążając menedżerów, którzy mogą skoncentrować się na bardziej strategicznych działaniach.

Automatyzacja stwarza szansę na prawdziwą zmianę jakości pracy menedżerów.

POBIERZ: MENEDŻEROWIE I MASZYNY, ŁĄCZCIE SIĘ! 3 RZECZY, KTÓRE MENEDŻEROWIE MUSZĄ ZROBIĆ, BY MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ COGNITIVE COMPUTING [PDF]

główne wnioski

Pierwsze badanie Accenture dotyczące wpływu cognitive computing, czyli inteligentnego przetwarzania danych na pracę menedżerów ujawniło trzy potencjalne problemy, które mogą przeszkodzić w udanej współpracy menedżerów i maszyn.

  • Menedżerowie nie do końca rozumieją, jak rozpocząć i rozwijać współpracę z inteligentnymi maszynami. Jedynie co piąty ankietowany zaznaczył, że budowanie sieci społecznościowych, rozwój pracowników i współpraca może odgrywać ważną rolę w organizacji pracy w przyszłości.

  • W zależności od stanowiska, menedżerowie mają różny poziom zaufania do rozwiązań maszynowych. Tylko 14 proc. niższej kadry menedżerskiej i 24 proc. kadry kierowniczej średniego szczebla jest gotowych zaufać poradom inteligentnych systemów w procesie podejmowania decyzji biznesowych w przyszłości. Jednocześnie prawie połowa najwyższej kadry zarządzającej (46 proc.) jest przekonana o słuszności tego rozwiązania.

  • Automatyzacja i robotyzacja procesów to nowe zjawiska, więc nie zostały jeszcze opracowanie najlepsze praktyki ich wdrażania. Pomimo niepewności, liderzy powinni nieustannie poszukiwać nowych rozwiązań, które umożliwią im maksymalizowanie korzyści z implementacji inteligentnych systemów.

w twojej branży

Inteligentne maszyny zmienią role kadry zarządzającej oraz oczekiwania względem pracowników. Spytaliśmy menedżerów z różnych branż o ich zdanie na ten temat.

zalecenia

Zdobądź nowe umiejętności
Menedżerowie potrzebują nowych umiejętności, które pomogą sprawnie zarządzać firmą oraz umożliwią skuteczne budowanie zespołów, wdrażanie innowacji i promowanie nowych metod pracy.

Stwórz odpowiedni zespół
Liderzy muszą wykorzystać własne umiejętności interpersonalne, by inspirować podległych sobie menedżerów. Powinni w atrakcyjny sposób przedstawiać im pozytywny wpływ inteligentnych maszyn na przyszłość pracy.

Otwórz się na nowości
Menedżerowie muszą być otwarci na eksperymenty z wykorzystaniem inteligentnych maszyn. Tylko w ten sposób mają szansę odkryć, które z ich zastosowań mają największy sens dla ich organizacji i zespołów. Testy i wykorzystywanie informacji zwrotnych pomogą im osiągać większe korzyści.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ACCENTURE STRATEGY

84 proc. wszystkich menedżerów jest przekonanych, że maszyny pomogą im zwiększyć efektywność i sprawią, że ich praca stanie się bardziej interesująca.

metodologia

Na przełomie sierpnia i września 2015 roku Accenture Institute for High Performance przeprowadził ankiety wśród 1770 menedżerów niższego, średniego i najwyższego szczebla z 14 krajów i 17 różnych branż przemysłu. Eksperci badali ocenę potencjalnego wpływu cognitive computing na pracę ankietowanych, a także ich postrzeganie bieżących problemów związanych ze zmianami oraz wyobrażenie pracy przyszłości na danym stanowisku. Na potrzeby badania przyjęliśmy, że inteligentne maszyny to komputery i aplikacje zbierające i analizujące dane, które świadomie podejmują decyzje lub udzielają zaleceń dotyczących konkretnych działań, a także uczą się na własnych doświadczeniach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ACCENTURE INSTITUTE FOR HIGH PERFORMANCE

Autorzy
POWIĄZANE TEMATY