NAJNOWSZE RAPORTY


Menedżerowie I maszyny, łączcie się!

Inteligentne maszyny zmienią role kadry zarządzającej oraz oczekiwania względem pracowników.

przegląd

To dopiero początek przygody przedsiębiorstw z inteligentnymi maszynami – systemami IT, które czują, rozumieją i samodzielnie się uczą. A dzięki temu umożliwiają automatyzację niektórych rutynowych, opartych o ściśle określone zasady działań, które pochłaniają cenny czas menedżerów. Główne obszary, w które wkracza automatyzacja to: koordynacja procesów, monitorowanie wyników oraz zarządzanie zasobami i działaniami. Ich zautomatyzowanie pozwala obniżyć koszty, jednocześnie odciążając menedżerów, którzy mogą skoncentrować się na bardziej strategicznych działaniach.

główne wnioski

Pierwsze badanie Accenture dotyczące wpływu cognitive computing, czyli inteligentnego przetwarzania danych na pracę menedżerów ujawniło trzy potencjalne problemy, które mogą przeszkodzić w udanej współpracy menedżerów i maszyn.

  • Menedżerowie nie do końca rozumieją, jak rozpocząć i rozwijać współpracę z inteligentnymi maszynami. Jedynie co piąty ankietowany zaznaczył, że budowanie sieci społecznościowych, rozwój pracowników i współpraca może odgrywać ważną rolę w organizacji pracy w przyszłości.

  • W zależności od stanowiska, menedżerowie mają różny poziom zaufania do rozwiązań maszynowych. Tylko 14 proc. niższej kadry menedżerskiej i 24 proc. kadry kierowniczej średniego szczebla jest gotowych zaufać poradom inteligentnych systemów w procesie podejmowania decyzji biznesowych w przyszłości. Jednocześnie prawie połowa najwyższej kadry zarządzającej (46 proc.) jest przekonana o słuszności tego rozwiązania.

  • Automatyzacja i robotyzacja procesów to nowe zjawiska, więc nie zostały jeszcze opracowanie najlepsze praktyki ich wdrażania. Pomimo niepewności, liderzy powinni nieustannie poszukiwać nowych rozwiązań, które umożliwią im maksymalizowanie korzyści z implementacji inteligentnych systemów.

w twojej branży

Inteligentne maszyny zmienią role kadry zarządzającej oraz oczekiwania względem pracowników. Spytaliśmy menedżerów z różnych branż o ich zdanie na ten temat.

zalecenia

Zdobądź nowe umiejętności
Menedżerowie potrzebują nowych umiejętności, które pomogą sprawnie zarządzać firmą oraz umożliwią skuteczne budowanie zespołów, wdrażanie innowacji i promowanie nowych metod pracy.

Stwórz odpowiedni zespół
Liderzy muszą wykorzystać własne umiejętności interpersonalne, by inspirować podległych sobie menedżerów. Powinni w atrakcyjny sposób przedstawiać im pozytywny wpływ inteligentnych maszyn na przyszłość pracy.

Otwórz się na nowości
Menedżerowie muszą być otwarci na eksperymenty z wykorzystaniem inteligentnych maszyn. Tylko w ten sposób mają szansę odkryć, które z ich zastosowań mają największy sens dla ich organizacji i zespołów. Testy i wykorzystywanie informacji zwrotnych pomogą im osiągać większe korzyści.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ACCENTURE STRATEGY

84 proc. wszystkich menedżerów jest przekonanych, że maszyny pomogą im zwiększyć efektywność i sprawią, że ich praca stanie się bardziej interesująca.

metodologia

Na przełomie sierpnia i września 2015 roku Accenture Institute for High Performance przeprowadził ankiety wśród 1770 menedżerów niższego, średniego i najwyższego szczebla z 14 krajów i 17 różnych branż przemysłu. Eksperci badali ocenę potencjalnego wpływu cognitive computing na pracę ankietowanych, a także ich postrzeganie bieżących problemów związanych ze zmianami oraz wyobrażenie pracy przyszłości na danym stanowisku. Na potrzeby badania przyjęliśmy, że inteligentne maszyny to komputery i aplikacje zbierające i analizujące dane, które świadomie podejmują decyzje lub udzielają zaleceń dotyczących konkretnych działań, a także uczą się na własnych doświadczeniach.


Autorzy
POWIĄZANE TEMATY