INSPIRUJĄCE IDEE


Harnessing revolution

Creating the future workforce
PRZEGLĄD

Cyfryzacja uderzyła już w firmy, które wdrażały zmiany zbyt wolno. Ale to dopiero początek. Wraz z rozwojem technologicznym i wejściem na rynek pracy nowego pokolenia, zmieni się nie tylko sam rynek, ale i cała koncepcja pracy.

To wyzwanie dla liderów, którzy muszą reagować szybko. Tylko tak uda im się wykorzystać potencjał czwartej rewolucji przemysłowej. Muszą wiedzieć, że w dzisiejszej rzeczywistości to pracownik jest najważniejszy. Z tą wiedzą łatwiej zacząć tworzyć zespół, który będzie dostosowany do wymagań przyszłości.


ZOBACZ RAPORT [PDF]

GŁÓWNE WNIOSKI

Kadra zarządzająca musi zadbać, by ich pracownicy czuli się doceniani i potrafili dostosowywać się do zmiennej rzeczywistości. To istotne nie tylko z perspektywy firm, ale również dla samych pracowników i społeczeństwa jako ogółu.

Jest też dobra wiadomość: Menedżerowie mogą budować kadrę przyszłości, wzorując się na pracownikach, którzy już aktywnie korzystają z rozwiązań cyfrowych. Powinni przekształcać podległe im organizacje w taki sposób, by doceniany był potencjał pracowników potrafiących wykorzystywać nowoczesne technologie. Dzięki temu uda im się przekształcić „siłę roboczą” w najcenniejszą wartość biznesową. Tym samym zwiększą wydajność, przyciągną nowe talenty i zatrzymają najlepszych pracowników, a także zwiększą kreatywność pracowników i innowacyjność firmy.

Jednak liderzy muszą pamiętać, że czas szybko płynie. Jeśli nie wdrożą zmian błyskawicznie i nie potraktują potrzeb pracowników priorytetowo, mogą stanąć w obliczu kryzysu i utracić przewagę konkurencyjną.

By przygotować pracowników na wyzwania rynku pracy przyszłości, menedżerowie muszą:

 • Dać pracownikom możliwość zdobywania nowych umiejętności

 • Zmienić model pracy na taki, który będzie w pełni wykorzystywał możliwości pracowników

 • Pozyskiwać nowych, zdolnych pracowników

Rozmowy przeprowadzone z przedstawicielami kadry zarządzającej i ekspertami z całego świata potwierdzają: Prezesi muszą zacząć realizować społeczne i ekonomiczne działania, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał pracowników i technologii w firmie.

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ [PDF]
„Pomimo ogromnego postępu technologicznego ludzie wciąż korzystają z przestarzałych technologii, jak walkie-talkie. Musimy stać się bardziej cyfrowi. I to nie po to, by mieć coraz mniejszą przewagę nad maszynami, lecz po to, by działać bezpieczniej i wydajniej. To nie tylko stworzy nowe zawody, ale zmieni również całą koncepcję pracy”.

Michael Lefenfeld
Prezes i CEO, SiGNa Chemistry

WYNIKI WEDŁUG KRAJÓW

Dowiedz się więcej o tym, co pracownicy z całego świata myślą o zmieniającym się rynku pracy.

Optymistyczne nastawienie do technologii, które zmienią wykonywaną pracę w ciągu najbliższych 5 lat

0%

Pozytywne podejście do automatyzacji, która zmieni wykonywaną pracę w ciągu najbliższych 5 lat

0%

Nadzieja, że część obowiązków ulegnie automatyzacji w ciągu najbliższych 5 lat

0%

Gotowość do poświęcenia czasu wolnego na naukę nowych umiejętności, które mogą poprawić pozycję na rynku pracy

0%

Umiejętności, które będą najbardziej pożądane na rynku pracy w ciągu najbliższych 5 lat

Skills Icon

  REKOMENDACJE

  Budowanie zespołu pracowników na współczesnym rynku pracy wymaga od liderów zmiany podejścia i nowych umiejętności:


  Make every leader a digital leader

  NOWY LIDER TO CYFROWY LIDER

  Szkolenia dla pracowników powinny odbywać się na wszystkich poziomach organizacji – od stażystów po prezesa.


  Live the example of open source

  DOBRY PRZYKŁAD – OPEN SOURCE

  Staraj się osiągnąć równowagę pomiędzy ochroną tożsamości firmy a szerszemu dostępowi pracowników do materiałów edukacyjnych.


  Tackle labor policies

  ZMIANA POLITYKI RYNKU PRACY

  Liderzy mają duży wpływ na własne organizacje. Ale muszą także wywierać wpływ na politykę publiczną poprzez lobbing i związki zawodowe.


  Good things come to those who wait

  CIERPLIWIOŚĆ POPŁACA

  Inwestuj długofalowo wykorzystując nowe metody, które gwarantują korzyści o charakterze pośrednim.


  Become good stewards of the future

  PROPAGATOR PRZYSZŁOŚCI

  Niech rozwój talentów przyszłości stanie się strategicznym kierunkiem rozwoju firmy.

  INSPIRUJĄCE IDEE

  AUTORZY


  POWIĄZANE TEMATY