INSPIRUJĄCE IDEE


Fjord Trends

Co czeka biznes, technologie I design w następnych latach?

Fjord Trends 2018

POWRÓT DO RZECZYWISTOŚCI

>

Organizacje muszą stworzyć nowe usługi, które będą silnie zintegrowane ze światem fizycznym.

KOMPUTERY MAJĄ OCZY

>

Organizacje mogą wykorzystywać kamery wbudowane w różne urządzenia, by oferować nowe, bardziej angażujące usługi cyfrowe.

W NIEWOLI ALGORYTMÓW

>

Algorytmy, obojętne na wysiłki związane z budowaniem marki, stają się przeszkodą w budowaniu relacji pomiędzy konsumentem a marką.

MASZYNOWE POSZUKIWANIE SENSU

>

Rosnąca popularność sztucznej inteligencji i robotów jest przez pracowników często postrzegana jako zagrożenie dla ich pracy. Firmy muszą stworzyć środowisko, w którym ludzie i maszyny będą współpracować i dopełniać się wzajemnie.

WIARA W TRANSPARENTNOŚĆ

>

Spadające zaufanie klientów do kluczowych instytucji pogłębia kryzys zaufania. Technologia blockchain ma szansę rozwiązać ten problem.

GOSPODARKA OPARTA NA ETYCE

>

Organizacje zaczęły stawać po określonej stronie sceny politycznej w problematycznych kwestiach, starając się spełniać oczekiwania swoich klientów i pracowników.

DESIGN POZA SCHEMATEM

>

Design stawia czoła wielu wyzwaniom: rosnącemu znaczeniu design thinking, konieczności szybkiego skalowania popytu na produkty oraz możliwościom nowych technologii.

 

RZECZYWISTOŚĆ WRACA DO ŁASK

Ostatnie 5 lat to czas, kiedy najważniejsze było tworzenie doświadczeń cyfrowych. W efekcie zaczęliśmy spędzać więcej czasu online, częściej wchodząc w interakcje z urządzeniami niż z innymi ludźmi. Zmianę technologiczną zapoczątkowały niższe koszty takiego podejścia, które doprowadziły jednak do powstania obaw o „uzależnienie od ekranu”. Dlatego coraz więcej marek - głównie cyfrowych - zaczęło silniej koncentrować się na tworzeniu relacji personalnych, starając się przy tym optymalnie wspomagać je doświadczeniami cyfrowymi i łatwym dostępem do danych.


Fjord sugeruje

 • Doświadczenia cyfrowe i tradycyjne powinny się uzupełniać
 • Czerp inspiracje z technologii
 • Udoskonalaj design

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Rzeczywistość wraca do łask

KOMPUTERY MAJĄ OCZY

Komputery mają oczy

Cyfryzacja sprawiła, że kamery stały się inteligentniejsze – zarówno pod względem rejestrowania rzeczywistości, jak i sposobów przetwarzania obrazów. Współczesne kamery swoim okiem zbierają dane i potrafią je wizualizować w taki sposób, że komputery potrafią je przeanalizować bez dotychczasowej konieczności dodawania opisu tekstowego. Większe i inteligentniejsze możliwości kamer przyczyniają się do humanizacji komputerów, a relatywna przystępność cenowa tej technologii sprawia, że może być wykorzystywana w każdym urządzeniu.


Fjord sugeruje

 • Zredefiniuj formy oferowanych usług
 • Zredefiniuj podejście do danych
 • Zredefiniuj design oferty

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

W NIEWOLI ALGORYTMÓW

Wraz z pojawieniem się nowych interfejsów, które działają w oparciu o sztuczną inteligencję – do wysyłania wiadomości, chatbotów czy asystentów głosowych – klienci otrzymali nowe sposoby odkrywania rzeczywistości. Wpływ tych coraz bardziej wydajnych i efektywnych algorytmów, będących „mózgiem” interfejsów, na marketing rośnie wykładniczo. Algorytmy jednak nie dostrzegają (lub nie biorą pod uwagę) wysiłków marketerów poświęconych budowaniu wizerunku marki czy opinii influencerów. Marki mają coraz mniej okazji, by bezpośrednio nawiązywać interakcję z klientem. W jaki więc sposób mogą nawiązywać relacje z kupującymi?


Fjord sugeruje

 • Dowiedz się, co jest przeszkodą w budowaniu relacji z klientem
 • Dostosuj się do nowego środowiska marketingowego
 • Bądź świadomy negatywnych konsekwencji tych zmian

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

W niewoli algorytmów

MASZYNOWE POSZUKIWANIE SENSU

Maszynowe poszukiwanie sensu

Obawy o zastąpienie ludzi w pracy przez roboty niezbyt trafnie odzwierciedlają realny wpływ sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na rynek pracy. Podczas gdy niektóre zawody zostaną zautomatyzowane, w ich miejsce pojawią się inne, zupełnie nowe stanowiska. Jednocześnie coraz więcej osób dostrzega, że maszyny stają się „specjalnym typem pracownika”, który nie jest konkurencją, a współpracownikiem pomagającym lepiej wykorzystywać swoje silne strony.


Fjord sugeruje

 • Koncentruj się na współpracy z maszyną, nie współzawodnictwu
 • Staraj się wdrażać rozwiązania umożliwiające interakcję ludzi z robotami
 • Stawiaj na przejrzystość i otwartość w swoich działaniach
 • Opracuj plan rozwoju kadry pracowniczej przyszłości

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

WIARA W TRANSPARENTNOŚĆ

Obserwujemy dramatyczny spadek zaufania do kluczowych instytucji. Jednym ze sposobów na przeciwdziałanie tej sytuacji jest wykorzystanie technologii blockchain, która umożliwia większą przejrzystość i pozwala śledzić, skąd docierają do nas poszczególne informacje. Właśnie dlatego znalazła ona szerokie zastosowanie w branży usług finansowych i coraz częściej wdrażana jest w wielu innych sektorach. Blockchain inspiruje i umożliwia tworzenie nowej generacji usług cyfrowych.


Fjord sugeruje

 • Działaj teraz
 • Wdrażaj rozwiązania oparte na zaufaniu
 • Bądź otwarty na współpracę

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 
Wiara w transparentność

GOSPODARKA OPARTA NA ETYCE

Gospodarka oparta na etyce

Oczekiwania klientów względem marek w ostatnim czasie znacząco się zmieniły. Organizacje funkcjonują w nowym środowisku, gdzie nie można już dłużej unikać tematów wykraczających poza tradycyjne ramy programów społecznej odpowiedzialności biznesu ani pasywnie reagować na rozwój sytuacji rynkowej. Klienci oczekują, że firmy będą postępowały etycznie i przyznawały się do popełnianych błędów. Ta zmiana w podejściu zbiegła się w czasie ze spadkiem zaufania społecznego do rządów i stanowi niezwykłą okazję do zwiększenia znaczenia i siły oddziaływania marek.


Fjord sugeruje

 • Przeprowadzaj wewnętrzne audyty swojej etyczności
 • Określ osobowość marki i cele
 • Zaangażuj pracowników w realizację tych celów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

DESIGN POZA SCHEMATEM

Rosnąca popularność design thinking zaciera różnice między początkującymi a ekspertami w branży, a także zmienia oczekiwania klientów – produkty mają być wdrażane i skalowane szybko. To negatywnie wpływa na kreatywność projektów i odbija się na produktach, którym często brakuje prostoty, elegancji, wyjątkowości i – co najważniejsze – precyzji wykonania. A to te elementy są ważnymi argumentami sprzedażowymi designu. Dodatkowo, wpływ platform mobilnych i społecznych na design przyczynia się do ujednolicania powstających projektów, które stają się zbyt podobne do siebie.


Fjord sugeruje

 • Stwórz projektantom odpowiednią przestrzeń do pracy
 • Stwórz interdyscyplinarne zespoły projektowe
 • Daj projektantom odpowiedzialność za ich działania

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Design poza schematem
POWIĄZANE TREŚCI