Fintech hub polska

Jak skutecznie zbudować centru, finansowe nowej generacji w polsce
FinTech Hub Polska
POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU [PDF]

Raport „FinTech Hub Polska. Jak skutecznie zbudować centrum finansowe nowej generacji w Polsce” ma na celu potwierdzenie potrzeby zbudowania polskiej strategii finansowej.

Raport definiuje aktualny stan rozwoju sektora, wielokrotnie zestawiając Polskę (w szczególności Warszawę) z innymi, konkurencyjnymi ośrodkami, jak również określa segmenty rynku, technologie i specjalizacje, które zasługują na szczególną uwagę na drodze zachodzącej transformacji. Dokument punktowo wskazuje propozycje zmian systemowych w obszarze regulacyjnym oraz infrastruktury prawnej wspierającej sektor, jako niezbędnych elementów Krajowej Strategii FinTech. W raporcie zdefiniowane zostały obszary, które w opinii autorów, powinny być przedmiotem szczególnej uwagi regulatorów. W badaniu precyzyjnie opisano poszczególne segmenty, które stanowić mogą krajowe specjalizacje FinTech.

Raport FinTech Hub Polska przygotowany został w oparciu o badanie przeprowadzone przez Obserwatorium.biz, na zlecenie Fundacji Fintech Poland, na podstawie analiz rynkowych Accenture w Polsce.

Patronat honorowy nad raportem objęło Ministerstwo Cyfryzacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

ZOBACZ RÓWNIEŻ