Skip to main content Skip to Footer

INSPIRUJĄCE IDEE


CYFROWA FABRYKA: ZDOBĄDŹ KLUCZ DO SUKCESU

PRZEGLĄD

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ZAMKNIJ
ZOBACZ RAPORT

Producenci dążą do stworzenia cyfrowej fabryki przyszłości.
Niektóre firmy z branży produkcyjnej stają się coraz bardziej cyfrowe. Jednak wiele przedsiębiorstw nadal nie przeprowadziło żadnych zmian, przez co ryzykują wypadnięciem z gry.

Cyfrowi liderzy zdobywają przewagę strategiczną i operacyjną, co przekłada się na coraz lepsze wyniki finansowe. By dotrzymać kroku konkurencji, producenci muszą przyjąć bardziej strategiczne i ukierunkowane podejście do wdrażania wybranych rozwiązań cyfrowych. Dzięki temu osiągną swoje cele.

GŁÓWNE WNIOSKI

Większość producentów zbyt wolno buduje cyfrowe fabryki przyszłości. Najczęściej popełniają te błędy:

  • Zbyt wolne wdrażanie rozwiązań cyfrowych i niestosowanie odpowiednich technologii.

  • Niedostosowanie inwestycji do celów biznesowych oraz brak pełnego zrozumienia korzyści, jakie może zapewnić wdrażana technologia.

  • Niezrozumienie problemów związanych z nietechnicznymi czynnikami wdrażania technologii cyfrowych. Stanowią one dużo większe wyzwanie niż kwestie technologiczne i są największym problemem w procesie transformacji cyfrowej.

  • Brak wiedzy, w jaki sposób cyfryzacja wpłynie na pracowników, procesy biznesowe, strukturę organizacyjną i inne aspekty istniejącego modelu operacyjnego.

  • Pomimo agresywnej polityki zatrudniania, firmom produkcyjnym nadal brakuje pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje cyfrowe. Niezbędne, by firma osiągnęła silną pozycję na rynku w erze cyfryzacji.

REKOMENDACJE

Producenci muszą odejść od rozwijania „cyfrowej strategii” i skupić się na stworzeniu strategii produkcyjnej, która będzie skuteczna dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym.

  • Firmy muszą jasno określić najważniejsze cele biznesowe, a następnie przygotować odpowiednią strategię produkcji.

  • Strategia produkcji powinna wskazywać główne obszary inwestycji i udoskonaleń operacyjnych, które są niezbędne do osiągnięcia pożądanych wyników.

  • Dopiero później firma może dokonać precyzyjnego wyboru sprawdzonych technologii cyfrowych, które pozwolą osiągnąć planowaną optymalizację.AUTORZY